انتخابات هیات رئیسه شورای عالی نظام پزشکی انجام شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بیست وهفتمین جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی امروز ،پنجشنبه مورخ 98/6/28 در سالن کنفرانس مرحوم نوربخش تشکیل و اعضای هیات رئیسه آن به مدت دوسال انتخاب شدند.

 با استقرار هیات رئیسه سنی: عباسعلی جوادی، ناهید خداکرمی، حمیرا وفایی سی سخت و بهنام عباسیان جلسه رسمی و با دستور جلسه برگزاری انتخابات هیات رئیسه شورای عالی و حضور ناظرین فرحناز محمدی سعادت و اشکان آذر کیش رای گیری انجام و نتایج آراء به شرح ذیل اعلام می شود:

رئیس شورای عالی: مصطفی معین

نایب رئیس اول: عزت اله گل علیزاده

نایب رئیس دوم: علیرضا اسپید

دبیر شورای عالی: محسن مصلحی

روابط عمومی سازمان نظام پزشکی 

پایان پیام/

مطالب مشابه