برگزاری دومین کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی با تاکید بر بیماری‌های غیرواگیر
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، این کنگره با همکاری و مشارکت سازمان غذا و داروی کشور، انجمن مدیریت و اقتصاد دارو ایران، انجمن متخصصین داروسازی بالینی، انجمن داروسازان ایران، انجمن جهانی فارماکوویژیلانس و سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی مرتبط برگزار می‌شود.

این کنگره با محوریت اپیدمیولوژی دارویی، اقتصاد دارو، مدیریت دارو، داروسازی بالینی و... با حضور اساتید برجسته بین المللی از سایر کشورها و رییس انجمن جهانی فارماکوویژیلانس در کنار اساتید و متخصصان مجرب داخلی فرصت مغتنمی را جهت ارتقای علمی شرکت کنندگان ایجاد و موجبات گردهمایی اقشار مختلف جامعه بزرگ علوم پزشکی را فراهم می‌کند.

بر اساس این گزارش بیماری‌های غیرواگیر شامل، بیماری‌های قلبی عروقی، سرطان‌ها، بیماری‌های مزمن ریوی و دیابت محور اصلی کنگره را تشکیل داده و فارماکواپیدمیولوژی، فارماکوویژیلنس، داروسازی بالینی، اقتصاد دارو و تحقیقات پیامدها "Outcome Research" مدیریت دارو، مطالعات بالینی و کارآزمایی‌ها، داروسازی اجتماعی، مدیریت ریسک و آموزش داروسازی از دیگر موضوعات این کنگره را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش ایسنا این کنگره مشتمل بر سخنرانی، پنل، کارگاه ارائه‌ پوستر و نمایشگاه جانبی بوده و فرصتی برای آشنایی با آخرین مباحث مطرح در زمینه فارماکواپیدمیولوژی با توجه ویژه بر موضوع "بیماری‌های غیر واگیر" خواهد بود.

پایان پیام/

مطالب مشابه