نظام پزشکی از قانون کار و مقررات آن تبعیت می‌کند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن کامل مصوبه (6) جلسه شورای عالی  نظام پزشکی  مورخ 1398/9/28، که جهت انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز ارسال شده، به شرح ذیل است:

پیرو مصوبه شماره 1 سی و چهارمین جلسه شورای عالی مورخ 1394/11/1و مصوبه شماره 8 بیست و پنجمین جلسه شورای عالی مورخ 94/4/27و پیرو مکاتبه شماره 1398/100/20/8738 مورخ 98/8/1رئیس محترم شورای عالی و با توجه به مکاتبه معاون محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان با رئیس کل محترم سازمان و نیز مکاتبه شماره 1398/100/50/9766 مورخ 98/8/30 مدیر محترم امور حقوقی سازمان و با هدف حفظ مصالح سازمانی و نیز کارکنان خدوم آن و در حدود قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید مجدد بر نسخ آئین نامه مصوب 1394/11/1شورای عالی، تصریح گردید که سازمان نظام پزشکی از حیث مقررات اداری و استخدامی از قانون کار و مقررات مربوط به آن تبعیت می نماید.

در ضمن مقرر گردید سازمان در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف وضعیت بیمه بیکاری و سایر مواردی که در خصوص شمولیت قانون کار کارکنان ضروری است، اقدام نماید.
روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه