شیوه‌نامه درخواست و صدور مجوز تبلیغات امور پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد جهانگیری در نامه ای خطاب به روسای نظام پزشکی شهرستان ها تدوین "شیوه نامه درخواست و صدور مجوز تبلیغات امور پزشکی " را اطلاع رسانی نمود.

در بخشی از این نامه آمده است:
این معاونت به منظور یکسان سازی مراحل صدور مجوز تبلیغات در نظام پزشکی های سراسر کشور، اقدام به تدوین "شیوه نامه درخواست و صدور مجوز تبلیغات امور پزشکی " مبتنی بر "دستورالعمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر تبلیغات و انتشار آگهی های دارویی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و امور پزشکی مصوب شورای عالی نظام پزشکی در تاریخ 98/7/25 " نموده است. این شیوه نامه جهت تبیین اقدامات اجرایی دستورالعمل مذکور در چهار بخش ذیل تدوین شده است:

1_ مجوز تبلیغات مطب/دفتر کار در فضای مجازی
2_ مجوز تبلیغات موسسات پزشکی در فضای مجازی
3_ مجوز تبلیغات مطب/ دفتر کار در سایر رسانه ها
4_ مجوز تبلیغات موسسات پزشکی در سایر رسانه ها

هر بخش دارای توضیحات، فرم درخواست صدور مجوز تبلیغات(R)، فرم صورتجلسه کمیته تبلیغات (G)، فرم پذیرش تغییرات (C) و مجوز تبلیغات (L) بوده تا با یکسان سازی فرم ها در سراسر کشور، نحوه درخواست و صدور مجوز تابع فرآیندی یکسان، دقیق و با کیفیت باشد. روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه