تشکیل جلسه کمیته بررسی مواد کتاب راهنمای اخلاق حرفه‌ای
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، این جلسه با حضور علی فتاحی، احسان شمسی گوشکی، سعید بیرودیان، علیرضا پارسا پور، محسن خلیلی، لیرضا میلانی فر و بابک پورقلیج در سالن شورای عالی سازمان نظام پزشکی تشکیل و موارد ذیل به تصویب رسید:

1_ مقرر شد طبق دستور علی فتاحی رئیس و میزبان این جلسه، کمیسیون های کارشناسی استان ها با پیگیری دکتر خلیلی و دکتر بیرودیان هر چه سریعتر تشکیل و استان هایی که تاکنون اعضاء خود را معرفی نکرده اند ، نسبت به این امر مبادرت نمایند.

2_ پرونده های انتظامی که از نظر دادستان های انتظامی دارای ابعاد اخلاقی بوده و یا ابهامی در زمینه وجو بعد اخلاقی بر اساس کتاب "راهنمای اخلاق حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران" در آن پرونده وجود دارد، جهت کارشناسی و اعلام نظر به کمیسیون های کارشناسی اخلاق پزشکی استان های مربوطه ارجاع شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه