دیدار انجمن رادیولوژی ایران با ارکان سازمان نظام پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در ابتدا مرتضی صانعی رئیس انجمن رادیولوژی ایران گزارشی از عملکرد انجمن ارائه نمود و به تشریح پاره ای از مشکلات جامعه رادیولوژی از جمله آموزش دستیاران ، تعرفه های خدمات رادیولوژی، مباحث مالیاتی ، تاکید بر اجرای صحیح کتاب ارزش های نسبی خدمات و ... پرداخت.

در ادامه عامری رئیس کمیته انتخابات انجمن رادیولوژی گزارشی از عملکرد انتخابات این انجمن ارائه نمود مبنی بر این که با بالاترین میزان مشارکت اعضای رادیولوژی این انتخابات بصورت الکترونیک برگزار شده است و حدود 1200 نفر از جامعه رادیولوژی در آن شرکت کرده اند.لذا در بین تمامی انجمن ها، انجمن رادیولوژی رتبه دوم را از نظر بالاترین آمار شرکت کنندگان در انتخابات داراست. میزان بالای مشارکت جامعه رادیولوژی در انتخابات انجمن نشان می دهد که این گروه نسبت به مسائل صنفی خود حساس است.

همچنین در خصوص مباحث مالیاتی جامعه رادیولوژی این موضوع مطرح شد که با توجه به هزینه های خاصی که این رشته متحمل می شود باید نگاه ویژه ای از سوی مسئولان نسبت به مالیات پرداختی آنها وجودداشته باشد که دکتر جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی توضیحات لازم را در این زمینه ارائه نمود و مقرر شد انجمن در آینده جلسه جداگانه و تخصصی با این معاونت داشته باشد.

در ادامه با حضور علیرضا سلیمی معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی در خصوص مسائل آموزشی جامعه رادیولوژی از جمله برگزاری دوره های کوتاه مدت از سوی سازمان نظام پزشکی و استفاده از ظرفیت انجمن برای امور تحقیقاتی بحث هایی انجام شد .

علی فتاحی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی نیز که در این جلسه حضور داشت میزان شکایت از گروه رادیولوژی را در مقایسه با نرمال جمعیت پزشکی بسیار پایین عنوان نمود و خواستار آموزش این گروه برای آشنایی بیشتر با امور انتظامی برای جلوگیری از تخلفات احتمالی شد. وی تاکید نمود در مواردی مانند تشخیص آنومالی های جنینی به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع باید دقت بیشتری صورت پذیرد.

محمدرضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز ضمن استماع نظرات و پیشنهادات و همچنین مسائل مطرح شده در خصوص جامعه رادیولوژی به در نظر گرفتن تاثیر تورم، تحریم و هزینه های سنگین رشته رادیولوژی درمباحث تعرفه ها و مالیات و تخصصی تر شدن رشته های مختلف رادیولوژی اشاره نمود.

مصطفی معین رئیس شورای عالی نظام پزشکی نیز به برگزاری همایش های بین رشته ای، رعایت بیشتر اخلاق حرفه ای و آموزش مردم به زبان ساده از طرق مختلف تاکید نمود.

وی افزود: انجمن های علمی جایگاه رفیعی دارند، انجمن ها می توانند وضعیت توسعه علمی کشور را مشخص کنند و امید به استفاده از نقطه نظرات کارشناسی انجمن های علمی درمراجع تصمیم گیر و تصمیم ساز داریم.

علیرضا اسپید نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی نیز به ضرورت تعیین تکلیف تعرفه تعدادی از خدمات رادیولوژی که با قیمت تمام شده و واقعیت های موجود تفاوت فاحش دارد، تاکید کرد و گفت: اجرا نشدن این مهم منجر به عدم ارائه خدمات در آینده نزدیک و یا بروز مشکلات با دستگاههای نظارتی خواهد شد. همچنین ضرورت نشست های مشترک علمی تخصصی بین انجمن های دیگر علمی با انجمن رادیولوژی از جمله ضرورت ها است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی محسن مصلحی دبیر شورای عالی نظام پزشکی ضمن اشاره به استقبال شورای عالی در خصوص استفاده از نقطه نظرات کارشناسی انجمن های علمی در کمیسیون های تخصصی مشورتی این شورا ، اظهار امیدواری کرد که با نهادینه شدن بهره گیری از ظرفیت های بی بدیل ارائه کنندگان خدمات ، خبرگان و پیشکسوتان رشته های مختلف شاهد سامان دهی وضعیت نابهنجار موجود باشیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه