انجمن داروسازان مخالف طرح لیسانس داروسازی برای اتباع خارجی در کشور است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سیدعلی فاطمی، در خصوص اعتراض داروسازان نسبت به طرح لیسانس داروسازی گفت: انجمن داروسازان با این طرح مخالف است، اولین ارگانی هم که با این طرح مخالفت کرد، انجمن داروسازان بود. برای بار اول، ما نامه ای را خطاب به معاون آموزشی وزارت بهداشت نوشتیم و اعتراض خود را ثبت کردیم.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: ظاهرا این موضوع در شورای آموزش داروسازی و تخصصی کشور و یکی از دانشکده های داروسازی برای بار اول مطرح شد و قرار بر این بود که این دوره را به صورت لیسانس داروسازی برای ورودی های اتباع خارجی در واحدهای بین المللی برگزار کنند، چون خیلی از کشورها طرح لیسانس داروسازی را دارند. 

وی افزود: نظر ما با دانشجویان داروسازی یکسان است، انجمن داروسازان به هر حال و هر علتی، حتی برای کسب درآمد اتباع، مخالف این طرح است، تجربه نشان داده زمانی که این قبیل دوره ها پا گرفت، در داخل کشور هم تسری پیدا می کند و این امر منجر به ورود افراد بیگانه به بازار می شود و بعدها شاهد این خواهیم بود، افرادی که آموزش کافی در رابطه با داروسازی ندیده اند مشغول به فعالیت شوند و خدمات رسانی آنها در داروخانه ها ممکن است در روند کار مسئولین فنی داروخانه ها اختلال ایجاد کند.

فاطمی گفت: زمانی که این خبر را شنیدم، بلافاصله اعتراضی از طرف انجمن داروسازان در قالب نامه به معاونت آموزشی وزارتخانه نوشتیم و پیگیری کردیم. دانشکده داروسازی اصفهان هم که به عنوان واحد مجری بود، سریعا به نامه ما پاسخ داد و رسما اعلام کرد که به دلیل اعتراض صنفی، این کار را پیگیری و اجرا نخواهند کرد.

به گزارش مهر نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در پایان اضافه کرد: این دوره اصلا شروع نشد و  فقط در مرحله تصویب های اولیه بود و در تهران به موافقت رسیده بود. نهایتا طبق مصوبه رسمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، هم به صورت کتبی و هم شفاهی قول دادند که این مسئله را از مصوبات و اجراییات خارج کنند، البته پیگیری انجمن داروسازان ایران به اینجا ختم نمی شود، ما همچنان پیگیر هستیم تا در اعلامیه فراخوان های پذیرشی واحدهای بین الملل ، طرحی با عنوان لیسانس داروسازی برای اتباع خارجی در کشور ما وجود نداشته باشد.

پایان پیام/

مطالب مشابه