مجمع عمومی آمر، نه مشاور (قسمت چهارم)
 1-   امروز یکشنبه ۱۳ بهمن جلسه هیئت رییسه مجمع در تهران در سازمان مرکزی تشکیل می‌شود تا تاریخ دقیق و نیز دستور کار و نحوه مدیریت آن تعیین گردد. نتایج حاصل از این جلسه بسیار حیاتی و مهم خواهد بود و می‌تواند تاثیر گذاری مهمی در نتایج کلی مجمع داشته باشد. 

تعیین تاریخ مناسب‌، خودداری از‌ محدود سازی و کانالیزه نمودن مطالب قابل طرح و پرهیز از  اعمال سوگیری به ضرر درخواست‌کنندگان مجمع فوق العاده، نشانه‌هایی مثبت از انجام مجمع در فضایی عقلایی خواهد بود .

2-    اخباری از تماس‌های متنوع و متعدد بین گروه‌های درون مجمع دریافت می‌شود که نشان می‌دهد تشکیل شدن مجمع فوق‌العاده و موضوعات مورد نظر ۹۵ نفر درخواست‌کننده توانسته است به میزان زیادی حساسیت ایجاد نماید. هنوز تحرکات آشکار پس از این حساسیت‌زایی آغاز نشده ولی به احتمال فراوان جلسه امروز و نتایج آن، جرقه شروع آنها را خواهد زد.

3-   سازمان مرکزی و شورای عالی‌ هیچ گونه علائمی از تغییر در موضع خود در مورد تعویض متن نامه تعرفه‌، تهیه پیوست فنی و همچنین قبول اینکه‌ قیمت تمام شده به پیوست فنی وارد شود را از خود نشان نداده‌اند. این نشان می‌دهد که سازمان مرکزی و شورای عالی قدرت مخالفین خودرا به اندازه کافی نمی‌دانند و شاید به عبور دادن اصل تفاهم‌نامه بدون پیوست فنی از مجمع و همینطور عدم تغییر در متن تعرفه امید دارند.

 هنوز مشخص نیست این امید تا چه میزان واقعی است زیرا درخواست کنندگان نیز بسیار مصمم وارد صحنه شده‌اند.

4-      گزارشی از فعالیت‌های یکی از انجمن‌های علمی دریافت شده که به نوعی برای ایجاد یک خط موازی در مسیر مجمع عمومی فوق‌العاده و طرح موضوعات غیر‌جامع است. 

پایان پیام/

مطالب مشابه