مجمع عمومی آمر، نه مشاور (قسمت دهم)
اول‌: زیر سوال بردن اصل قدرت آمریت ‌مجمع در دخالت در سیاست‌های کلان

دوم‌: ایجاد شبهه در اینکه آایا با ایجاد اکثریت ثبت‌کنندگان، اصل تشکیل مجمع موضوعیت دارد یا خیر؟

سوم‌: اینکه ‌با امضای تفاهم‌نامه مزایای بسیاری کسب شده است که مخالفت احتمالی مجمع با آن، این مزایا را‌ به خطر خواهد انداخت.

چهارم‌: اینکه هزینه- فایده تشکیل مجمع کلا پایین و بی‌بازده بوده و نوعی هدر دادن منابع سازمان است.

پنجم: القاء اینکه ایجاد اکثریت در ثبت‌کنندگان، معادل رضایت از رفتار مجریان است. در حالیکه کیست که نداند چه میزان فشار و تهدید سیاسی بر صنف وارد آمده است و اگر واقعا اکثریتی ایجاد شده باشد، از حب علی نیست و از ترس معاویه است.

ششم‌: هر‌گونه اقدام برای گشودن باب دخالت‌هایی همچون آنچه در مجمع مرداد‌ماه سازمان رخ داد.

آنچه اینک به سود جنبش تغییر در نظام توزیع قدرت و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است، پافشاری بر طرح و یافتن پاسخ‌های صریح برای سوالات شش‌گانه (که در قسمت نهم مطرح شد) است و ورود به حیطه‌های حاشیه‌ای و چالشی تنها هدر‌دهنده نیروی تغییر‌خواهان و شکستن تمرکز آنهاست. ‌موفقیت تغییر‌خواهان با تشکیل مجمع آغاز شده است و طرح هر کدام از سوالات شش‌گانه، فارغ از هر پاسخی که مجمع به آن بدهد، خود دارای اهمیت ویژه است. 

جدای از موارد ذکر شده، باید به اهمیت جلسه روز شنبه معاونت فنی با معاون سازمان امور مالیاتی در حضور نمایندگان انجمن‌ها نیز اشاره شود که گروه قانون تلاش خواهد کرد اخبار دست اولی از آن جلسه را ارائه نماید.

پایان پیام/

مطالب مشابه