تبیین جایگاه متخصصان پزشکی قانونی در نظام سلامت
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در این دیدار نمایندگان انجمن علمی پزشکی قانونی،تبیین جایگاه متخصصان پزشکی قانونی در سیستم بهداشت و درمان کشور را مطالبه نخست خود عنوان نموده و همچنین آمادگی خود را جهت حضور در کمیسیون های مشورتی وعلمی نظام پزشکی و ارائه مقالات علمی در نشریات و رسانه های مرتبط با سازمان نظام پزشکی اعلام کردند.

محمدرضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز ضمن اشاره به حضور بیشتر متخصصان پزشکی قانونی در عرصه های درمانی به تدوین پروتکل های مربوطه به طور جدی تاکید نمود.

به گزارش روابط عمومی سامان نظام پزشکی وی در پایان افزود: ضرورت حضور متخصصان پزشکی قانونی در مراکز درمانی بیش از پیش احساس می شود، بنابراین باید نقش فعالتری داشته باشند تا از پتانسیل های آنها در عرصه های مختلف نظام سلامت استفاده شود و همچنین انجمن علمی پزشکی قانونی نیز در تدوین متون حقوقی و اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی مشارکت فعال تری داشته باشد.

پایان پیام/

مطالب مشابه