لیست بیمارستان های ریفرال درمان کووید۱۹
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، به روز رسانی اطلاعات بیمارستان ها و سایر محتواها نیز از لینک زیر قابل مشاهده است:

medcare.behdasht.gov.ir

لیست بیمارستان ها
روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه