باز هم تعرفه
خشت اول چون نهد معمار کج

تا ثریا می‌رود دیوار کج

مگر اینکه معمار در بین کار‌، کجی را قبول کند و دیوار را دوباره و درست بنا کند.

الان بحث تعرفه پزشکی همین است. دیوار دارد هر روز کج تر میشود ولی معمار هنوز با کج کردن زاویه دید خود  اصرار دارد آن را راست ببیند. 

بزرگواران 

 چرا اصرار دارید حتما چرخ را دوباره اختراع کنید؟ والله صد‌ها سال است اختراع شده و شما فقط باید به آن نگاه کنید تا مکانیسم آن را کامل بینید. تعرفه مسئله‌ای عجیب و مطب پزشکان مکانی غیر‌عادی نیست.

اول باید قبول کنید که مطب‌، یک بنگاه اقتصادی است که باید برای مالک آن مطب ( طبیب)  و هم برای بسیاری‌ از افراد وابسته به آن (‌از منشی گرفته تا پرسنل داروخانه و کارگران شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی) ایجاد درآمد کند. ندیدن این زنجیره متصل به هم، ‌باعث گرفتن تصمیماتی می‌شود که هر روز تعداد حلقه ها را کمتر خواهد کرد و نهایتا این زنجیر گسسته خواهد شد.

تعرفه پزشک در تمام دنیا یک سری استانداردهایی دارد؛ درست مثل مصرف دارو. ما نمیتوانیم بگوییم چون بیمه‌ها توان ندارند میزان دوز دارو ‌را نصف کنیم. چرا؟ چون میکروب تحت الامر بیمه نیست.

دیدیم و می‌بینیم که کرونا‌ چه یکه تازی در جهان دارد و ازهیچ کس دستور نمی‌گیرد.

در بحث تعرفه چون پزشک‌، به نوعی در اختیار است نباید هر جور که می‌شود به وی فشار وارد کرد. 

بخش دولتی بحثی جداست؛ دولت برابر قانون اساسی موظف به تامین بهداشت و درمان مردم است ولی در بخش خصوصی منطق‌اقتصادی باید در کار باشد‌ تا چرخ اقتصاد بنگاه‌های سلامت بچرخد. مطب و بیمارستان خصوصی کاملا خودگردان هستند. باید درآمد باشد تا مطب باز باشد تا آن زنجیره بتواند فعال باشد‌. 

فشار بر بخش خصوصی تا حدی تحمل می‌شود و بعد به تعطیلی خواهد انجامید.  تعطیلی یک مطب فقط پزشک را بیکار نخواهد کرد‌، تمام حلقه های زنجیر متصل به مطب بیکار خواهند شد .‌

مگر ما  چیز زیادی میخواهیم‌؟ خیلی راحت میگوییم‌: درآمد مطب با تعرفه‌های‌ ابلاغی را کامل به دولت می‌دهیم‌ و در عوض دولت هزینه‌های مطب را پوشش دهد و سر ماه یک درآمد معقول و متناسب با تحصیل و زحمت پزشک به وی بدهد. 

این غیر‌منطقی است‌؟

لطفا پرداخت از جیب مردم و دلسوزی برای مردم را اصلا نفرمایید ‌که دیگر همه میدانند این عبارات ارزشی ندارد‌. دست مردم فقط برای درمان در جیبشان می‌رود؟ بقیه موارد به سلامتی هیچ مشکلی نیست‌؟ چه چیزی در این مملکت زیر سی درصد گران شده است‌؟ مردم آن گرانی را پرداخت نمی‌کنند و فقط در بخش درمان هزینه دارند‌؟ 

در ثانی‌ مگر کسی گفت مردم پول بیشتری بدهند؟ بیمه ها چه کاره‌اند؟ اول مطلب عرض کردم به دنیا نگاه کنیم، یاد بگیریم؛ مگر ویزیت پزشک در دنیا ارزان است‌؟ نخیر اتفاقا گرانترین هزینه در کل جهان هزینه بهداشت و درمان است‌، ولی‌ این هزینه از جیب مردم نیست و از صنعت بیمه تامین و پرداخت می‌شود.

اینکه بیمه‌های ما منابع ندارند را باید پزشک تاوان بدهد‌؟ اینکه بیمه ها به جای صنعت بودن صرفا یک بنگاه اقتصادی زیان‌ده‌ شده اند تقصیر پزشک است که الان باید جور آن را بکشد؟

فکر میکنید با این نحوه برخورد باجامعه پزشکی در این چند سال و این مدل تعیین تعرفه که تمام کاستی ها را باید پزشک از جیب خودش تامین کند ، باز هم در آینده شکوفایی این دوران پزشکی را خواهیم داشت؟

به عنوان یک پزشک که در عین مقدس بودن شغلم، ارتزاق من هم از همین شغل است، نسبت به تعیین رقم تعرفه بدون در نظر گرفتن هزینه هایی که به راحتی قابل اثبات هستند، معترضم و این را حق خودم و جامعه پزشکی میدانم که از مسئولین بخواهم محاسبات خود در مورد نحوه تعیین تعرفه را منتشر کنند تا ببینیم شاید ما اشتباه میکنیم و هزینه ها را زیاد پرداخت میکنیم.

یک بار برای همیشه این موضوع را حل کنید.

محاسبات را علنی بفرمایید.

بعد اصلا تعرفه دستوری اعلام‌کنید. ولی اجازه بدهید مردم بدانند که هزینه تمام شده برای پزشک چقدر است و چقدر از هزینه بهداشت و درمان کشور را پزشکان دارند از جیب پرداخت میکنند. همین کار هم ارزشمند است.

پایان پیام/

مطالب مشابه