گزارش روزانه اپیدمیولوژی بیماری کرونا "۱۷ اردیبهشت"
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، گزارش روز هفدهم اردیبهشت اپیدمیولوژی بیماری کرونا در فایل زیر قابل مشاهده است:
گزارش
وب‌دا

پایان پیام/

مطالب مشابه