نتیجه نهایی تصویب تعرفه‌های ۹۹، اثر نامطلوب بر سلامت مردم است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در بخشی از این نامه آمده است:

نامتناسب بودن بودن تعرفه ها  و ناچیز بودن پرداختی به رادیولوژیست ها به ویژه در بخش دولتی و دانشگاهی موجب عدم تمایل آنها شده و کیفیت آموزش و همچنین کیفیت خدمات به مردم کاهش خواهد یافت. خدمات تصویربرداری بیش از سایر خدمات پزشکی آسیب دیده است.چرا که نه تنها افزایش آن در امسال و سال گذشته ناچیز بوده است، بلکه در سال 1396 کاهش 25 تا 45 درصدی در برخی خدمات داشته است.

رادیولوژیست ها به دلیل بیشترین وابستگی به تجهیزات پزشکی که متاسفانه با ارز آزاد قیمت گذاری می شوند متحمل هزینه های سرسام آور شده اند.

این نامه را می توانید از اینجا برداشت نمایید
روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه