بازخوانی یک واقعه
سیاست ثابت پایگاه خبری گروه پزشکان و قانون، ورود جامع به موضوعات است تا از گمانه‌زنی، شبهه‌پردازی و نیز افسانه‌سازی‌های معمول پرهیز شود. 

تلفن‌های تماس همکار متخصص بیهوشی و خلبان پرواز به دست آورده شد و ابتدا با همکارمان از طریق سردبیر پایگاه ‌در چند مرحله تماس حاصل شد و متاسفانه به درخواست مصاحبه پاسخ مثبت داده نشد.

‌به این ترتیب مصاحبه با خلبان پرواز نیز منتفی گردید زیرا اصل حرفه‌ای جامعیت گزارش خبری زیر سوال رفته و از اعتبار گزارش کاسته می‌شد و سبب القای مفاهیم نادرست نیز در جامعه پزشکی می‌گردید. 

پس از آن در گفت‌وگوهای فعالان جامعه بیهوشی با مدیر‌مسئول پایگاه و هماهنگ‌کننده گروه پزشکان و قانون‌، ایشان پیشنهاد گروه را به این ترتیب ارائه داد‌: 

«برای رفع کدورت از بابت حادثه یاد شده و جلوگیری از جنجال‌های بیشتر، جلسه‌ای با حضور مدیران ارشد هواپیمایی وارش ‌و همکار متخصص بیهوشی و وابستگان ایشان شکل بگیرد و در آن جلسه هواپیمایی وارش به علت عدم مدیریت فضای پیش آمده و مشکلات ناشی از آن ضمن پذیرش مسئولیت واقعه از ایشان رسما عذر‌خواهی نمایند و ایشان نیز توضیح دهند که سوء تعبیر احتمالی از کلماتشان توسط کادر پرواز مسبب سوء تفاهم بوده است.» 

گروه پزشکان و قانون از ابتدا معتقد بود که شایسته نیست به علت وقوع یک حادثه ناشی از فضایی که در اثر کرونا ملتهب شده است و سوء‌تفاهم‌های احتمالی بین دو گروه شغلی حرفه‌ای  محترم و علم‌بنیان - یعنی جامعه‌ پزشکی و جامعه پروازی کشور ‌-  نبردهای رسانه شکل گیرد و قضیه باید به شکلی محترمانه و آبرومندانه ختم گردد و درگیری این دو گروه حرفه‌ای علمی، نباید آنان را دشمن شاد کند. 

ولی متاسفانه اقدام غلط و ناشایست هواپیمایی وارش در انتشار اطلاعیه‌های بی‌ارزش و سپس ادامه یافتن ارسال وانتشار پاسخ‌ها و جوابیه‌های احساسی از دو سو، موضوع را در آن برهه از زمان بغرنج و حل ناشدنی کرد. 

اما اینک گروه پزشکان و قانون و پایگاه خبری بسیار خرسند و خشنود است از‌ آنکه دقیقا همان  شیوه و مسیری که پیشنهاد کرده بود، پس از فروخوابیدن خشم‌ها و غلیان‌های اولیه، دوباره توسط عده‌ای دیگر پیگیری شده و به ثمر نشسته است زیرا هم غائله با کمترین خسارت و با حداکثر احترام و آبرو‌ فیصله داده شد و هم دوراندیشی گروه پزشکان و قانون و مسئولین پایگاه خبری اثبات گردیده است.

تندروی و آتش‌بیاری در معرکه‌های اینچنینی فقط می‌تواند پیچیدگی قضایا را بیشتر کرده و از حل کم‌خسارت وقایع جلوگیری کند و هزینه‌هایی غیر‌لازم را به وجود آورد و ما از‌ اینکه بر موج‌های سهمگین و مخرب احساس‌مدار نیفزودیم، بر خود می‌بالیم. 

در پایان گروه پزشکان و قانون وظیفه دارد از تلاش‌های مدبرانه و مجدانه اقایان دکتر حسن تقی‌زاده و مهدی هادوی در این زمینه تشکر و قدردانی نماید.

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی 

خامی نشود ‌پخته تا در‌نکشد جامی

پایان پیام/

مطالب مشابه