فاجعه در کادر درمان کشور
انتخاب راهبردهای درمان محور از سوی سیاست گذاران، کشور را به سمت زمینگیری مطلق هدایت می‌کند. 

مرگ و ناتوانی بیش از حد  کادر درمان به معنی نبود غلبه تفکر پیشگیری در سیاستگذاران است با توجه به کمبودهای ساختاری که از قبل از کرونا وجود داشت و خارج شدن فیزیکی و روحی ۱۰ درصد و شاید بیشتر کارکنان از چرخه خدمت، احتمال سقوط سامان درمان هر لحظه جدی‌تر می‌گردد. 

گروه پزشکان و قانون مصرانه درخواست سرعت عمل بسیار جدی در تغییر تمامی رویکردها به سمت پیشگیری به هر قیمتی را دارد زیرا صدای شکسته شدن استخوان کادرهای درمانی بیش از آن است که بتوان خود را به کری زد.

پایان پیام/

مطالب مشابه