کمک مالی سازمان به نظام پزشکی‌های شهرستان‌ها افزایش می‌یابد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مصوبات سی و نهمین جلسه شورای عالی که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد به شرح ذیل است:

_ با توجه به اتخاذ برخی تصمیمات غیرعلمی، متناقض، سیاست زده و یا دیر هنگام که غالباً ناشی از سوء مدیریت در بحران و عدم توجه به نقطه نظرات کارشناسی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ، انجمن های علمی و سایر صاحبنظران بوده که مالاً منجر به سردرگمی ، سلب اعتماد عمومی و عدم مشارکت مناسب و موثر و ایجاد وضعیت وخیم فعلی گردیده ، شورای عالی ضمن تاکید بر ضرورت تدوین برنامه درازمدت و سند ملی در مدیریت بحران کرونا و بویژه پسا کرونا بعنوان یکی از وظایف اصلی ستاد ملی مبارزه با کرونا ، مقرر نمود سازمان نسبت به انجام پژوهش های کاربردی در قالب بودجه سال 1399 و انعکاس نتایج به مراجع ذیربط اقدام نماید. همچنین با توجه به مسامحه کاری، مصلحت اندیشی های سیاسی و اتخاذ تصمیمات غیر علمی ، غیر شرعی و غیر اخلاقی در خصوص برگزاری تجمعات مختلف اعم از مذهبی، آموزشی و ... و نتایج زیانبار آن بر سلامت آحاد جامعه علیرغم تاکیدات مستمر مقام معظم رهبری بر تبعیت بی چون و چرا از توصیه های بهداشتی، شورای عالی مقرر نمود موضوع توسط ستاد مرکزی پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد و هشدارهای لازم به مسئولان ذیربط داده شود.

_ پیرو ارائه گزارش رئیس محترم مجمع عمومی سازمان درخصوص اقدامات صورت گرفته جهت برگزاری مناسب مجمع عمومی سال 1399سازمان با توجه مشکلات ناشی از پاندمی COVID-19 ، شورایعالی ضمن تشکر از تلاشهای اعضای محترم هیأت رئیسه مجمع عمومی و سازمان مقرر نمود که چنانچه علیرغم تمامی پیش بینی های بعمل آمده به هر علت امکان برگزاری جلسه مجمع عمومی سازمان به شکل حضوری میسر نگردید، هزینه های مربوط علاوه بر مبلغ تخصیص داده شده در بودجه سال 1399 سازمان به عنوان کمک به نظام پزشکی های نیازمند سراسر کشور که لیست آنها براساس پیشنهاد هیأت رئیسه مجمع عمومی سازمان، بررسی و اعلام نظر کمیسیون تخصصی مشورتی شورای عالی و تصویب نهائی شورای عالی مشخص می گردد پرداخت گردد.

_ پیرو مصوبات شماره 2 و 1 سی و چهارمین جلسه شورای عالی مورخه 16/01/99 مبنی بر تشکیل و فعالیت ستاد مرکزی پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه، به منظور جلوگیری از موازی کاری و تمرکز کلیه امکانات مقرر گردید تمامی اقدامات در این مقوله صرفاً از طریق ستاد مرکزی فوق انجام گیرد. بدیهی است من بعد ضمن توقف فعالیت های موازی، کلیه ارکان و بخش های مختلف سازمان ملزم به تبعیت از مصوبات این ستاد می باشند.

_ پیرو گزارش ارائه شده درخصوص فعالیت کارگروه بازنگری تعرفه های سال 1399 مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبنی بر اینکه متأسفانه طبق برنامه های پیش بینی شده عمل نگردیده و تا این تاریخ نتیجه ملموسی حاصل نشده است. مقرر گردید کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه در اسرع وقت نسبت به تشکیل جلسه و ارائه پیشنهاد اقدام نماید. در ضمن تأکید گردید سازمان با جدیت نسبت به پیگیری موضوع و انعکاس مراتب گلایه مندی جامعه پزشکی از کندی فعالیت کار گروه فوق اقدام نماید.

_ پیرو مصوبه شماره 3 سی و هفتمین جلسه شورای عالی مورخ 22/3/1399 و مصوبه شماره هشت سی و هشتمین جلسه شورای عالی مورخ 26/4/1399 و به منظور جلوگیری از اتلاف بیشتر زمان و ضرورت تعیین هزینه اقلام حفاظتی و بهداشتی برای مراجعه کنندگان رشته ها و بخش های مختلف و با توجه به اهمیت موضوع و افزایش شیوع COVID-19 و تأکیدات مکرر بر رعایت پروتکل های حفاظتی و بهداشتی مقرر گردید ضمن اعلام علت عدم اقدام در موعد مقرر، سازمان حداکثر تا تاریخ 20/5/99 نسبت به ارائه موارد خواسته شده اقدام نماید.

همچنین شورای عالی ضمن حمایت از مواضع رئیس کل محترم سازمان در پاسخ به برخی مکاتبات و نقطه نظرات (منجمله مکاتبه شماره 11783/10/100/1399مورخ 04/05/1399در پاسخ به مکاتبه شماره 1483/300 مورخ 01/05/1399 معاون محترم بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی ) و با توجه به افزایش مجدد قیمت و کمیابی اقلام حفاظتی به ویژه دستکش و ماسک بالاخص پس از کاهش اختیارات وزارت بهداشت و واگذاری آن به وزارت صمت، خواستار گوشزد نمودن مسئولیت های متولیان امور و دوری ایشان از ادبیات توام با تهدید و مشکل آفرین گردید. بدیهی است وضعیت موجود ضرورت هماهنگی معاونت های مختلف وزارت بهداشت و همکاری بیش از پیش سازمان و آن وزارتخانه را در انجام مناسب تر مسئولیتهای مشترک شان دو چندان می نماید.

_ پیرو تداوم مشکلات همکاران جامعه پزشکی درخصوص طرح پیاده سازی نسخه الکترونیک و با توجه به مصوبه شماره 10 سی و هشتمین جلسه شورای عالی مورخ 26/4/99 و ضرورت اجرای طرح طبق مکاتبه وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به شماره 670/100 مورخ 31/3/1399 و پیوست های یک و دو آن "طرح نسخه الکترونیک و ضوابط اجرائی طرح نسخه الکترونیک" مکاتبه شماره 139/142 مورخ 01/05/1399 دبیر و رئیس محترم شورای عالی بیمه سلامت و نیز  اخذ نقطه نظرات ارائه کنندگان خدمات مقرر گردید سازمان در اسرع وقت و با جدیت بیشتر نسبت به پیگیری موضوع و انعکاس نتایج به شورای عالی جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی اقدام نماید.

_ پیرو ارائه گزارش همکاران محترم داروساز عضو شورای عالی درخصوص مشکلات روزافزون داروخانه های سراسر کشور در ابعاد مختلف منجمله هجمه ها کم لطفی ها و فرافکنی معضلات به این همکاران خدوم، طرح نسخه الکترونیک، کاهش حاشیه سود، حق فنی ، عدم استفاده از ظرفیت های تشکیلاتی و قانونی داروخانه ها در توزیع اقلام حفاظتی و مشکلات خاص مالیاتی ایشان مقرر گردید با استفاده از نقطه نظرات این همکاران و انجمن مربوط و کمیسیون تخصصی مشورتی دارو و تجهیزات پزشکی و به منظور پیشگیری از بحران در این حوزه حساس و مهم، سازمان پیگیری مشکلات مذکور را با لحاظ اولویت و فوریت در دستور کار خود قرار داده و نتیجه در اسرع وقت به شورای عالی منعکس گردد.

_ بودجه پیشنهادی سال 1399 سازمان مطرح و نقطه نظرات اصلاحی اعضای محترم شورای عالی در موارد مختلف از جمله تغییر رویکرد به سمت بودجه نویسی علمی ، منطقی و برنامه محور و نه سنتی و عملکردی ، تلاش جهت کسب منابع درآمدی پایدار، افزایش کمک سازمان به نظام پزشکی های شهرستانها و افزایش بهره وری منعکس گردیده و به اعضای محترم هیات رئیسه شورای عالی اختیار داده شد که نسبت به امضاء و ابلاغ بودجه سال 1399 سازمان اقدام نماید.

_ گزارش کمیسیون تخصصی مشورتی انتظامی در خصوص اصلاح شیوه نامه اجرائی ماده 34 آئین نامه انتظامی مطرح و پس از استماع نقطه نظرات اعضای محترم شورای عالی به شرح پیوست مصوب و مقرر گردید پس از امضای اعضای محترم هیات رئیسه شورای عالی جهت اجرا به سازمان ابلاغ گردد ، همچنین مقرر گردید نسبت به اخذ نقطه نظرات نهائی اعضای محترم شورای عالی در خصوص موارد پیشنهادی کمیسیون تخصصی مشورتی انتظامی جهت اصلاح آئین رسیدگی دادسراها و هیات های انتظامی اقدام و سپس جمع بندی نهائی درجلسه هیات رئیسه شورای عالی انجام گیرد.

_ پیرو ارائه گزارش هیات رئیسه شورای عالی در خصوص ضوابط استخدام نیروی انسانی سازمان و پیشنهادهای ارائه شده سازمان طی مکاتبه شماره 38880/10/100/1399 مورخ 08/05/1399 پس از تشکیل جلسه مربوط کمیسیون تخصصی مشورتی برنامه و بودجه و تشکیلات در تاریخ 04/04/1399، مقرر گردید با توجه به اهمیت موضوع نسبت به اخذ نقطه نظرات اعضای محترم شورای عالی و انعکاس آن به کمیسیون مذکور اقدام تا پس از بررسی مجدد آن نتایج در اسرع وقت به دبیرخانه شورای عالی ارائه گردد. روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه