تحقق طرح "هر خانه یک پایگاه سلامت" در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علیرضا زالی در نشستی که به مناسبت به ثمر نشستن طرح "هر خانه یک پایگاه سلامت" در مرکز خدمات جامع سلامت شهری میگون برگزار شد، این طرح را نقطه عطفی در توسعه بهداشت دانشگاه توصیف کرد و با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به زیرساخت‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای استان تهران، خواستار نگاهی آسیب شناسانه برای بازمهندسی هوشمندانه زیرساخت‌های بهداشتی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شد.

وی افزود: طرح هر خانه یک پایگاه سلامت یکی از پارادایم‌های مهم برای مرتفع کردن غفلت‌های تاریخی در حوزه زیرساخت‌های بهداشتی است، با استقرار شبکه بهداشتی و درمانی در کشور و استفاده از ظرفیت مردمی در سالها و دهه‌های اخیر پیشرفتهای بسیار خوبی در عرصه بهداشت کشور رخ داده است، تا کنون اکثر برنامه‌های ترویجی، آموزشی و توانمند سازی امور بهداشتی در پشت درهای منازل متوقف شده است، برای اینکه بتوانیم این جریان را وارد خانه‌ها کنیم و شهروندان را از مباحث بهداشتی بهره‌مند سازیم، لازم است دیوار کاذب بین کارشناسان بهداشت و شهروندان را در هم بشکنیم.طبیعتا استفاده از ظرفیت مردمی، بالا بردن سطح آگاهی جامعه و ارتقای نگرش و بینش مردم در حوزه های بهداشتی امری راهبردی است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: هر زمان که در برنامه‌های بهداشتی و توسعه‌ای، هوشمندانه و با مدیریت منطقی از آحاد شهروندان و مردم بهره‌گیری شده، برنامه‌ها منظم‌تر و متعالی تر پیش رفته است، طرح هر خانه یک پایگاه سلامت از هر خانواده فردی نشاندار شده و به عنوان حلقه وصل کارشناسان بهداشتی با همه اعضای خانوار انتخاب می‌شود. خوشبختانه امروز سطح فرهنگی و  سواد سلامت جامعه ایرانی به شکل چشمگیری افزایش یافته و شاهد این هستیم که مباحث بهداشتی و درمانی از دغدغه‌های مشترک خانوارهای ایرانی است. بنابراین امروزه از نظر فرهنگی و اجتماعی اجرای طرح هر خانه یک پایگاه سلامت به یک مطالبه تبدیل شده است.

زالی درباره طرح هر خانه یک پایگاه سلامت توضیح داد: مباحث پیشگیری، درمان، توانبخشی و بازتوانی از محورهای اصلی و اساسی برنامه‌های این طرح است و به کسی که در خانوار به عنوان نیروی بهداشتی در محیط وظایف خود را اجرا می‌کند، هم در حوزه توانبخشی و بازتوانی و هم در حوزه پیشگیری و مداخلات ابتدایی درمانی، آموزش‌های لازم داده می‌شود، همه این برنامه‌های راهبردی در ذیل یک سبک نوین با عنوان خودمراقبتی تعریف می‌شود و تمامی‌کشورهای توسعه یافته همچون انگلستان که در حوزه‌های بهداشتی الگوهای موفقی را در عرصه جهانی عرضه کرده‌اند، به خودمراقبتی توجه ویژه داشته‌اند.

وی طرح هر خانه یک پایگاه سلامت را یکی از تبلورهای سیاست خودمراقبتی توصیف کرد و گفت: باید برای افکار عمومی تفاوت بین خودمراقبتی و خود درمانی به خوبی تنویر شود، زیرا اساسا منظور از خودمراقبتی، خوددرمانی نیست و ابدا  به دنبال آن نیستیم که افرادی را تربیت کنیم که خودسرانه برای اعضای خانواده دارو تجویز کنند. مطلقا به دنبال آن نیستیم که افرادی را به عنوان جایگزین متخصصان تربیت کنیم، بلکه قصد داریم با افزایش آگاهی عمومی خود مراقبتی را محقق کنیم، با طراحی برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت شاهد تکمیل فرآیند ادغام خدمات بهداشتی و درمانی و به پایان رسیدن آخرین ایستگاه مغفول در این حوزه هستیم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به نقش نظم در شکل گیری شبکه های بهداشتی و درمانی در کشور، بر ضرورت حفظ تشکیلات منظم، تعریف وظایف برای افراد و ایجاد فضای منطقی برای سفیران و رابطین سلامت برای تحقق و اجرای اثربخش این طرح تاکید کرد و افزود: به دلیل استمرار کرونا شاهد لزوم انطباق و تطابق برنامه‌های بهداشتی با این بیماری هستیم و می‌توان گفت اقدام برای اجرای طرح هر خانه یک پایگاه سلامت در شرایط شیوع کرونا در استان تهران یک آوانتاژ مثبت بهداشتی تلقی می‌شود و با کمک این طرح هم نگرش و بینش مردم نسبت به کرونا را افزایش خواهیم داد و هم فرآیند ردیابی، بیماریابی، ایزولاسیون و پیکاپ اولیه را محقق خواهیم کرد، نزدیک به دو میلیون خانوار و معادل پنج ملیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت تحت پوشش دانشگاه قرار دارند، دانشگاه با ۱۲۲ خانه بهداشت و ۸۵ پایگاه جامع شهری، توسعه وضعیت بهداشتی را از راهبردهای اصلی خود قرار داده است.

در ادامه قنبری رییس گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز با اشاره به اهمیت افزایش سواد سلامت مردم در ارتقای خودمراقبتی، طرح هرخانه یک پایگاه سلامت را برنامه مناسبی برای جلب مشارکت مسئولانه مردم در سراسر کشور عنوان کرد و گفت: در این طرح به ازای هر خانواده یک سفیر سلامت و به ازای هر ۲۰ سفیر سلامت خانواده یک رابط سلامت تربیت می‌شود، روند اجرای این طرح در سطح دانشگاه را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا توانمندسازی فرد، خانواده و جامعه برای تامین، حفظ و ارتقای سلامت در مراقبت از خود و همیاری و مشارکت جمعی از اهداف کلی این طرح است که در قالب برنامه های تربیت سفیر سلامت خانواده، رابط سلامت محله و آموزش دانشجو اجرا می شود، در این طرح به ازای هر خانواده یک سفیر سلامت، به ازای هر ۲۰ سفیر سلامت خانواده یک رابط سلامت و هر ۱۰ خانواده یک دانشجو تربیت می‌شود. در حال حاضر در مرکز میگون که به عنوان مرکز آزمایشی اجرای این طرح انتخاب شده است، ۱۵۰۰ سفیر سلامت تربیت شده اند.

پایان پیام/

مطالب مشابه