تحولی بیش از حد بزرگ
ابتلای مجدد نشانه‌ای از آن است که کووید ۱۹ نیز مانند هزاران عامل عفونی دیگر دارای مصونیت کامل بعد از ابتلاء اولیه نیست و این پدیده، تمام راهبردهای کنترل بیماری و بالاخص نقش واکسن را  کاملا دستخوش تغییر قرار خواهد داد.

این تحولی بیش از آن که تصور شود بزرگ است ولی در کمال تاسف شاهد آن هستیم که آشفتگی شدید در ادراک صاحب منصبان سلامت در مورد آن برپا است و حتی بر سر وقوع آن مجادله می‌شود.  
گروه پزشکان و قانون به عنوان وظیفه علمی خود اصرار دارد که اهمیت این پدیده را تذکر داده و یادآور شود که نمی‌توان با پشت کردن به واقعیتی سهمگین آن را مدیریت نمود وگرنه باید منتظر آوار شدن بار عظیم حقیقت بود.

در اولین گام باید تمام ۳۰۰ هزار نفری که به قطعیت دچار بیمار و بهبود شده‌اند مورد پایش جدی قرار گیرند. زیرا احتمال ابتلای مجدد حدود ۴۵۰۰۰ نفر آنان وجود دارد.

پایان پیام/

مطالب مشابه