تقسیم ارث
گروه پزشکان و قانون گزارش‌های موثقی از حداقل سه استان و چند دانشگاه علوم پزشکی مستقل با درگیری شدید با کرونا و قربانیان متعدد از کادر درمان دست یافته که در چنین شرایطی اعتبارات کورونا در بین کارکنان ستادی توزیع شده و دریافت هر مبلغی از این اعتبارات برای افراد غیر صف ممنوع است؛ هرچند که پرداختی‌هایی از آنها به شیوه‌هایی انجام شده است.

گروه پزشکان و قانون اکیدا درخواست بررسی این موضوع، توقف سریع آن و بازگشت حق به صاحبان واقعی آن را دارد.

پایان پیام/

مطالب مشابه