ثبت درخواست غیرحضوری گواهی‌های مورد نیاز برای تمدید پروانه فعالیت حرفه‌ای
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی بیداری در نامه ای به معاونت آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی خواستار ثبت درخواست غیر حضوری در سایت IRCME.ir به منظور دریافت هر نوع گواهی امتیاز آموزش مداوم و خودداری از مراجعه حضوری در دانشگاه میزبان شد. 

روابط عمومی سازان نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه