تشکیل کارگروه مشترک ارائه خدمات حوزه سلامت بر بستر الکترونیک
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد جهانگیری در خصوص تشکیل کارگروه مشترک جهت توسعه قانونمند خدمات حوزه سلامت بر بستر الکترونیک گفت: در پی اقداماتی که سالیان اخیر در حوزه سلامت الکترونیک انجام شد ارتباطات خوبی با سازمان نظام صنفی رایانه ای برقرار نمودیم تا با توجه به شرایط فعلی حوزه سلامت و نیاز به توسعه قانونمند و امن خدمات بر بستر الکترونیک زیرساختهای لازم فراهم شود.

وی افزود: خدمات الکترونیک حوزه سلامت باید با هزینه های مناسب به مردم ارائه شود و انجام این مهم در بخش خصوصی نیازمند حمایت تولیت فرآیندهای کسب و کار الکترونیکی است، در این راستا و برای رفع موانع پیش رو سازمان نظام پزشکی تفاهم نامه مشترکی را با سازمان نظام صنفی رایانه ای تدوین نموده است تا با حفظ استاندارهای لازم ضمن تشکیل کارگروه مشترک در حوزه فنی و فرآیندی ظرف مدت 2 ماه نسبت به تشریح همکاریهایی که موجب هم افزایی و استفاده از ظرفیت هر دو طرف برای حمایت از کسب و کارها و ساماندهی آنها در حوزه الکترونیک می شود؛ اقدامات مورد نظر را انجام دهند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در پایان با اشاره به این که نظام پزشکی با برنامه ریزی و اجراء بستر مناسبی در حوزه صلاحیت حرفه ای، امضای الکترونیک، اقتصاد سلامت، تبلیغات و اطلاع رسانی و نسخه نویسی الکترونیک فراهم نموده است، خاطرنشان کرد: سازمان نظام صنفی رایانه ای می تواند با ظرفیت هایی که در حوزه فنی اعم از آزمایشگاههای مرتبط با موضوعات امنیت و شبکه ارائه خدمات و همچنین ساختار سازی مرتبط در حوزه الکترونیک دارد؛ بستر خوبی را برای توسعه خدمات الکترونیک سلامت بصورت مشترک فراهم نماید.

پایان پیام/

مطالب مشابه