اعتراض انجمن پزشکان عمومی به ضابطه نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه ها
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، تصویر نامه عباس کامیابی در ذیل آمده است:

گزارش تحلیلی انجمن پزشکان عمومی
روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

پایان پیام/

2 نظر

مطالب مشابه