اطلاعیه مهم گروه پزشکان و قانون
گروه پزشکان و قانون ضمن آنکه خود را موظف به اطلاع‌رسانی در این مورد و پیگیری آن می‌داند از کلیه افراد جامعه پزشکی و به‌خصوص فعالان صنفی درخواست و انتظار دارد به هر نحو ممکن اعتراض و مخالفت خود با این نحوه رفتار سلطه‌جویانه سازمان تامین اجتماعی را ابراز و از همه اقدامات قانونی و مدنی برای جلوگیری از تضییع حق جلوگیری نمایند.

پایان پیام/

10 نظر

مطالب مشابه