مردم راست می‌گویند
بیش از ۹۰ درصد رای دهندگان که دارای ترکیبی متنوع از اقشار مختلف جامعه بوده‌‌اند، میزان موفقیت در کنترل بیماری فقط با دو هفته محدودیت را زیر ۵۰ درصد محتمل می‌دانند. 

 
۴۵ درصد از شرکت‌کنند‌گان این احتمال را بین صفر تا ۱۰ درصد می‌دانند. 

 
اینکه تنها ۱۰ درصد از شرکت‌کنندگان به درصدهای بالاتر از ۵۰ رای داده‌اند نشانه‌ای از آن است که خوشبینی به اثر دو هفته‌ای به محدودیت‌ها، بسیار اندک است حتی با آنکه که همه می‌دانیم که محدودیت‌ها چه اثری بر اقتصاد خانوارها می‌گذارد.


در این نظر‌سنجی، نامی از رنگ‌های مختلف شهرها برده نشده است و این منظر می‌تواند موضوع نظر‌خواهی دیگری باشد اما پاسخ مردم ایران به پرسش ما کاملا صریح و قاطع نشان می‌دهد که دو هفته بودن محدودیت‌ها را کاملا ناکافی می‌دانند و تغییرات درمحدودیت‌ها حتی براساس رنگ‌ها نیز نمی‌تواند اطمینان بخش باشد.

 
گروه پزشکان و قانون با اعلام عمومی این نظر سنجی سعی می‌کند که آینه ای شفاف برای رسیدن نظر مردم ایران به کارگزاران باشد 

 نتایج نظر‌سنجی پیشین گروه پزشکان و قانون در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۹ نیز مورد توجه سیاستگذاران مغرور آن روزها قرار نگرفت در حالی که نشان داد «مردم راست می‌گویند.»

پایان پیام/

مطالب مشابه