زنگ خطر در شیلی
با توجه به اینکه یکی از انواع واکسن انتخاب شده برای کشور احتمالا از همین نوع خواهد بود، مسئولین کشور وظیفه دارند علت این تصمیم را واکاوی نمایند زیرا این گروه مهمترین نفرات از لحاظ میزان خطر پذیری در بیماری کرونا هستند و خارج کردن آنها از شمول تزریق یک واکسن خاص، دارای اهمیتی بسیار حیاتی است.

گروه پزشکان و قانون خود را در مقابل رصد اخبار جهانی واکسن کرونا مکلف و آن را بخشی از وظایف شهروندی خود دانسته و انتقال مطالب و ایجاد مطالبه در مورد آن را امری بدیهی می‌داند.

۳ بهمن ۹۹

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه