عضویت در سازمان نظام پزشکی برای طبابت در کشور یک قانون است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد جهانگیری بر الزام دریافت پروانه تأسیس مطب تاکید کرد و گفت: جامعه پزشکی برای داشتن مطب ملزم به دریافت پروانه از سازمان نظام پزشکی است.

‌معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران گفت: افرادی که قرار است در کشور به حرفه پزشکی بپردازند، باید عضو سازمان نظام پزشکی ایران باشند.

به گزارش مهر وی در پایان افزود: برای طبابت و دریافت پروانه مطب هیچ تفاوتی بین طب سنتی و مدرن نیست، عضویت در سازمان نظام پزشکی برای طبابت در کشور یک قانون است.

پایان پیام/

مطالب مشابه