بیانیه گروه پزشکان و قانون
این توصیه تمامی کادر درمان و سلامت، اعم از همه پرسنل بیمارستان‌ها، شبکه‌های بهداشت و مراکز درمانی خصوصی را شامل می‌شود. در غیر این صورت شاید بتوان تا ورود واکسن‌های تایید شده توسط WHO و یا تایید واکسن موجود توسط WHO صبوری نمود.

گروه پزشکان و قانون بار دیگر تاکید می‌کند که هر گونه تلاش برای به هم زدن ضوابط سند ملی واکسیناسیون و اولویت‌های آن از طرف هر نهاد و یا شخص را محکوم کرده و همچنان مصرانه خواستار تهیه واکسن به دور از ملاحظات سیاسی و عقیدتی است.
چهارم بهمن ماه ۹۹

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه