ماجرای مبلغ اهدایی به سازمان مرکزی نظام پزشکی چیست؟
از چگونگی ارزش‌گذاری برای تعیین  اولویت‌های مربوط به کرونا در جامعه پزشکی و نحوه و چگونگی تدوین و اجرای آن هنوز هیچ گزارش مستندی وجود ندارد ولی به نظر نمی‌رسد که این مبلغ به تامین واکسن اختصاص یابد.
نکته تاسف‌آور این است که بازرسان سازمان از وجود این مبلغ مطلع نبوده و قرار است در این روزها آن را بررسی نمایند. 

گزارش‌های بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه