عاقبت پرده بر افتاد
در حالی که بنیان پزشکی کشور در اثر مریدان و خاکساران و مجیزگویان آنان در وضعیتی قرار گرفته است که سالانه ۳۰۰۰ پزشک از کشور خارج می‌شوند، جماعت تصمیم گرفته‌اند که برهنه و عریان شده و خود به میدان بیایند. 
نگاه حسرت بار این عده به جایگاه پزشکی سابقه‌ای طولانی دارد و اینک که خود را در سپهر قدرت بی‌رقیب می‌دانند، سعی دارند که با مشروعیت بخشی قانونی به آن، عقده‌های چندین ساله را بگشایند و برای آن از پوشش اسلام، ایران و مردم سود میبرند. 
به مجلس فعلی و کلیت آن امید چندانی نیست اما امید می‌رود کورسوئی از خرد در آن جمع پیدا شود و این اقدام خطرناک را متوقف کند. این گام آغاز روند موازی‌سازی‌های دیگر خواهد شد که ریشه آن در سه دهه پیش است که عده‌ای تندروی افراطی ندای آن را سر دادند و با تقسیم علوم به اسلامی و غیر اسلامی راه انحرافی بزرگ را باز کردند و به پزشکی ختم نخواهد شد و جز خسران چیزی نخواهد ساخت. 

گروه پزشکان و قانون می‌داند که وابستگان به قدرت و ثروت اینک خرقه دریده و بر سیاق تصرف قانونی میدان پزشکی هستند ولی این راه حتی به ترکستان هم نمی‌رسد و تنها بر آشفتگی موجود می‌افزاید و زیان آن را مردم خواهند داد.

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه