تشت رسوایی بالاخره از بام افتاد
مصاحبه مقام سازمان و غذا و دارو نشان می‌دهد که از ابتدا نیز نیتی برای استفاده عمومی شهروندان از واکسن رایگان وجود نداشته است و حاکمیت برای هزینه کردن حداقل حدود ۷۰۰ میلیون دلار برای واکسیناسیون گسترده از ‌منابع عمومی‌ برنامه‌ای نداشته و ندارد.

تکذیب سخنان این مقام توسط دکتر جهانپور هم نه فقط تغییری در ذهنیت‌ها نخواهد داد بلکه با توجه به تجربه تکذیبه‌های مکرر قبلی و اثبات شدن درستی شایعات، آن را به حقیقت مقرون‌تر خواهد دانست.

ادعای دکتر جهانپور اساسا بی‌پایه است زیرا حتی در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز فقط حدود یک‌ هزار میلیارد تومان به واکسن اختصاص داده شده است که حداکثر کفاف مشمولان فاز یک واکسیناسیون در دو دوز را خواهد داد.

انچه اینک برملا شده است تشت رسوایی بود که از دورنیز دیده می‌شد اما اینک با سقوط از بام صدایی پرآوازه و گوشخراش را ایجاد نموده است.

گروه پزشکان و قانون نمی‌تواند عمق درد و تاسف خود از این شرایط بی‌سامان را حتی به قلم بیاورد و زهر این غم وجودش را می‌خورد و جز خجلت در مقابل مردم بلا زده ایران چیزی برای گفتن در مقابل عملکرد صاحب منصبان ندارد. 

با این‌حال باز هم یادآوری می‌کنیم که این شیوه ستمی بسیار زشت در حق مردمی است که جان شان در گروی سیاهکاری شما قرار گرفته است. 

به این تباهکاری پایان دهید.

29 فروردین 1400

پایان پیام/

8 نظر

مطالب مشابه