سوال ساده ما را جواب بدهید
- واکسن‌های ایرانی قبل از تابستان به بازار نمی‌رسند.
- تا بحال فقط ۲۱۰۰۰۰۰ واکسن خارجی از همه منابع وارد شده است. 
- واکسن تولید مشترک با روسیه تا دو ماه دیگر به چرخه نمی‌رسد. 
- واکسن تولید مشترک با کوبا در فاز سوم کارآزمایی بالینی است. 

با کدام واکسن قرار است ۱۲ میلیون نفر تلقیح شوند؟ 

گروه پزشکان و قانون مصرانه پیگیر این سوال ساده ولی مهم خود خواهد بود.

پایان پیام/

مطالب مشابه