آیین نامه انتخابات و تقویم انتخاباتی یا کاغذ پاره‌های بی‌ارزش؟!
روز قبل در حوزه تهران بزرگ اعلام عدم صلاحیت‌ها از طریق تلفن و با  حدود ۱۰ روز تاخیر انجام شده است و تقریبا در هیچ یک از شهرستان‌ها تقویم رعایت نشده است 

این سریال بی‌نظمی‌ها سبب خواهد شد که بقیه ترتیب زمانی که شامل بررسی در هیئت مرکزی نظارت و نیز مهلت اعتراض به رای هیئت مرکزی است هم بر هم بخورد و عملا بسیاری از کاندیداها در گیر و دار ناهماهنگی‌ها و آشفتگی‌های رخ‌داده متضرر گشته و یا از پیگیری حق قانونی خود خسته و درمانده شده و آن را رها سازند. 

موارد دیگری نیز وجود دارد که منطبق بر مقررات نیست.
اول انکه در ادبیات اخیر هیئت‌های نظارت از واژه "عدم احراز صلاحیت" استفاده می‌شود که به هیچ وجه جایگاه قانونی ندارد و دیگر آنکه از ارائه دلایل رد صلاحیت پرهیز می‌شود که تخطی صریح از نص آیین‌نامه است. 

گروه پزشکان وقانون اعتقاد دارد که این روش نه تنها به هیچ وجه بر آیین‌نامه انتخابات منطبق نیست بلکه رفتاری است به شدت سوگیرانه از جانب هیئت‌های نظارت برای بر هم زدن تعادل بین کاندیداهای مختلف است. 

تخطی‌های اینچنینی باید مورد اعتراض آحاد جامعه پزشکی قرار گیرد تا صیانت کامل از حق اعضای سازمان انجام شود وگرنه هربار قرعه به نام عده‌ای خواهد افتاد.

۳۱ خرداد ۱۴۰۰

پایان پیام/

مطالب مشابه