تعرفه‌های پزشکی براساس نرخ تورم تعیین شوند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، یحیی ابراهیمی در خصوص افزایش تعرفه‌های پزشکی گفت: برای افزایش تعرفه‌های پزشکی کارگروه تخصصی در سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت تشکیل و کمیسیون بهداشت نیز نظارت دارد، بر اساس قیمت تمام شده ویزیت در مراکز دولتی و خصوصی، تعرفه محاسبه و با توجه به نرخ تورم میزان تعرفه ها مشخص می‌شود.

وی افزود: در سالیان گذشته نرخ تعرفه‌ها واقعی نبوده است، انتظار نداریم تعرفه‌ها به شکلی طراحی شود که هزینه آن بر دوش مردم بیفتد، اگر قرار است افزایش نرخی صورت بگیرد باید به گونه‌ای باشد که این افزایش به سرجمع بیمه‌ها افزوده شود و جور آن را بیمه‌ها بکشند و بر دوش مردم نیفتد.

به گزارش ایسنا عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان گفت: بیمه‌ها باید پرداخت هزینه‌های درمانی مردم را تقبل کنند، اگر بیمه‌ها هزینه‌ها را تقبل کنند فشار زیادی به مردم تحمیل نمی‌شود و ضرورت دارد دولت بیمه‌ها را ملزم به پرداخت فرانشیزها کند.

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه