طوفان‌های گرد و غباری تاثیر زیادی بر سلامت افراد دارد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، عباس شاهسونی با اشاره به کاهش مجدد شاخص کیفیت هوای تهران و برخی شهرها، به بررسی وضعیت شاخص غلظت ذرات معلق PM۱۰ ناشی از طوفان‌های گردو غبار در برخی شهرها پرداخت و گفت: این ذرات به عنوان شاخص‌ طوفان‌های گرد و غباری لحاظ می‌شوند که کوچکتر یا مساوی ۱۰ میکرون هستند و عمدتا قسمت فوقانی تنفسی را تحت تاثیر قرار می‌دهند و تاثیر زیادی بر سلامت افراد دارد.

وی افزود: از احتیاطات در مورد افزایش غلظت ذرات معلق PM۱۰ که هوا را در شرایط ناسالم برای همه‌ گروه‌ها قرار می‌دهد این است که افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی_عروقی، ریوی، کودکان، سالمندان، خانم‌های باردار باید از فعالیت سنگین خارج از منزل خودداری کرده و افراد دیگر هم باید میزان فعالیت خارج از منزل خود را کاهش دهند، در شرایطی که غلظت ذرات معلق PM۱۰ "شاخص طوفان گرد و غبار" در رده ناسالم برای همه‌ گروه‌ها باشد، احتمال و خطر افزایش بیماری‌های قلبی و ریوی و مرگ زودرس در سالمندان و بیماران قلبی و همچنین افزایش علائم تنفسی در کل جمعیت وجود دارد.

رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت د خصوص شرایط اخیر هوای تهران که منجر به تعطیلی ادارات، مدارس و دانشگاه‌های تهران طی امروز نیز شد گفت: تمامی گروه‌ها در صورت حضور در فضای باز از ماسک مناسب استفاده کنند.

شاهسونی در ادامه به ارایه نتایج پایش وضعیت شاخص PM۱۰ در برخی شهرها از جمله تهران و مقایسه آن نسبت به سال گذشته پرداخت و گفت: بررسی‌هایی که در خصوص غلظت ذرات معلق PM۱۰ به عنوان شاخص طوفان گرد و غبار در شهر تهران از ابتدای سال ۱۴۰۱ داشته‌ایم، نشان می‌دهد از ابتدای سال تا ۱۲ تیر ماه، ۱۰ روز غلظت ذرات معلق  PM۱۰ بالاتر از استاندارد ملی کشور بوده است که این رقم در سال گذشته فقط یک روز بوده است.

وی اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۴۰۱ در شهر تهران ۱۰ روز غلظت ذرات معلق PM۱۰ در رده ناسالم برای گروه‌های حساس و هفت روز در رده ناسالم برای تمام گروه‌ها بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه در سال گذشته در شهر تهران فقط یک روز غلظت ذرات معلق PM۱۰ برای گروه‌های حساس بالا بود و هیچ روزی نیز از نظر غلظت ذرات معلق PM۱۰ برای همه گروه‌ها ناسالم نبود.

رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت ادامه داد: در کرج نیز از ابتدای سال تا ۱۲ تیر ماه، ۱۸ روز غلظت ذرات معلق PM۱۰ بالاتر از استاندارد بوده است که این رقم در سال گذشته فقط دو روز بود. همچنین تعداد روزهای ناسالم برای گروه‌های حساس ۱۸ روز و همه گروه‌ها پنج روز است. این درحالیست که در مدت مشابه در سال گذشته در کرج و از نظر ذرات معلق PM۱۰، دو روز ناسالم برای گروه‌های حساس و یک روز ناسالم برای همه گروه‌ها بوده است.

شاهسونی به بررسی وضعیت شاخص PM۱۰ در چند شهر دیگر از جمله اهواز، زابل و ایلام که مطالعه در آن شهرها انجام شده، پرداخت و گفت: در اهواز از ابتدای امسال تا ۱۲ تیر، ۶۶ روز غلظت ذرات معلق PM۱۰ بالاتر از استاندارد ملی بود که این رقم در سال گذشته ۲۴ روز بود، در شهر اهواز در سال ۱۴۰۱ تاکنون ۶۶ روز غلظت ذرات معلق PM۱۰ در رده ناسالم برای گروه‌های حساس و ۲۹ روز ناسالم برای همه گروه‌ها بوده است و این در حالیست که در مدت مشابه در سال قبل ۲۴ روز هوای شهر اهواز ناسالم برای گروه‌های حساس و چهار روز ناسالم برای همه گروه‌ها بوده است.

وی افزود: در شهر زابل در شرق کشور نیز از ابتدای امسال تا ۱۲ تیر ماه، ۵۳ روز غلظت ذرات معلق PM۱۰ بالاتر از استاندارد ملی بوده که این رقم در سال گذشته ۱۴ روز بود. همچنین طی ۵۳ روز غلظت ذرات معلق PM۱۰ در رده ناسالم برای گروه‌های حساس و ۳۶ روز نیز در رده ناسالم برای همه‌ گروه‌ها بوده است. این درحالی است که در شهر زابل طی مدت مشابه در سال قبل، ۱۴ روز غلظت ذرات معلق PM۱۰ ناسالم برای گروه‌های حساس و چهار روز ناسالم برای همه گروه‌ها بوده است. این یعنی در سال ۱۴۰۱ به میزان زیادی غلظت ذرات معلق PM۱۰ نسبت به سال قبل در این شهر افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت در پایان در خصوص شرایط آب و هوایی شهر ایلام و مقایسه امسال و سال قبل آن گفت: در ایلام از ابتدای امسال تا ۱۲ تیرماه، ۲۸ روز غلظت ذرات معلق PM۱۰ بالاتر از استاندارد ملی بود که این رقم در سال گذشته ۳ روز بوده است. همچنین ۲۸ روز غلظت ذرات معلق PM۱۰ در رده ناسالم برای گروه‌های حساس و ۱۴ روز ناسالم برای تمام گروه‌ها بوده است. همچنین در مدت مشابه سال گذشته در شهر ایلام تنها ۳ روز غلظت ذرات معلق PM۱۰ در رده ناسالم برای گروه‌های حساس و تنها یک روز ناسالم برای همه‌ گروه‌ها بوده است، این مقایسه نشان می‌دهد خیزش و طوفان گرد و غبار به میزان زیادی باعث کاهش کیفیت هوا و افزایش تعداد روزهای ناسالم برای همه گروه‌ها شده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه