انتظار از متولی سلامت
سرپرست محترم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 
جناب آقای دکتر نمکی 
سلام علیکم

حسب قانون برنامه پنجم توسعه کشور، وزارت بهداشت و درمان تولیت کلیت سلامت کشور را به عهده دارد و به این ترتیب ما تلاش خواهیم کرد که با مخاطب قرار دادن شما، دغدغه‌های خود را در پیش چشم شما عیان کنیم.

جناب آقای دکتر 
آیا جامعه پزشکی و پزشکان بخشی از بدنه سلامت این کشور هستند یا خیر‌؟
آیا وزارت بهداشت و درمان حسب وظیفه ذاتی خود، صیانت از این بخش از کارکنان سلامت را به عهده دارد یا خیر‌؟ 
آیا جنابعالی شکل‌گیری امواج رسانه‌ای مکرر و پر‌طنین را در مورد یک موضوع کاملا معمول به نام مالیات که سال‌های متمادی است بدون چنین هیاهویی در حال انجام بوده است را طبیعی می‌دانید‌؟ 
آیا جنابعالی به عنوان صیانت‌کننده قانونی از کارکنان سلامت قصد محافظت از آنان را در مقابل این هجوم سراسری ندارید؟
آیا تلاش پزشکان برای کاهش مالیات بر درآمد خود‌، حرمت قانونی و شرعی دارد؟ 

جناب دکتر نمکی 
سخنان دیروز ریاست جمهوری موجی دیگری از ناامیدی را مجددا در بین پزشکان برانگیخت. ایشان از بین ۱۲ ثمره مهم پرونده الکترونیک سلامت که به شکل رسمی اعلام شده است، فقط یکی از آنها را همراه با شماتتی غیر‌قابل فهم‌ مطرح کردند. اینکه موضوعات ملی مانند پرونده سلامت الکترونیک دستمایه تاختن به یک گروه خاص صنفی شود، نه در شان ریاست جمهور است و نه به صلاح کشور. روزی که این پروژه به کار افتد، روشن خواهد شد که میزان خطاهای سیستمیک چه میزان بوده است و چه میزان آسیب به بار آورده است و از مقایسه آن با خطاهای شخصی عرق خجالت بر جبین متهم‌کنندگان خواهد نشست.
‌شاید رسوبات تفکر اداره‌کننده قبلی وزارت که قائل به متعارض نشان دادن مردم و جامعه پزشکی بود، هنوز در ذهن ایشان باقی است ولی خارج کردن ایشان از ذهنیت خطا و گفتار  مترتب بر آن به عهده جنابعالی و همکارانتان است.

تولی بر سلامت معنی عام دارد و نمی‌تواند عده‌ای را شامل و عده‌ای دیگر را خارج از شمول بداند. بخشی از این تولی، حفاظت و مراقبت از کارکنان سلامت در مقابل هجوم‌های بی‌شمار عوام فریبانه و پر از مغلطه است. 

ما موقعیت سخت جنابعالی را حس می‌کنیم و از همان ابتدای قبول مسئولیت توسط شما، آن‌را درک کرده ایم‌ ولی تاریخ همیشه از کسانی به نیکی یاد می‌کند که در شرایط سخت شجاعت گرفتن تصمیمات درست را داشته‌اند. 
امیدواریم جنابعالی در حفظ سرمایه‌ای ملی به نام کارکنان سلامت کوشاتر باشید زیرا این نقد به رایگان حاصل نیامده است که به رایگان توسط هیاهو‌گران به تاراج رود.

آرزوی سلامت و ثبات قدم شما در راه مقدس تولیت سلامت کشور را از حق‌تعالی داریم.

 هیئت اجرایی گروه پزشکان و قانون
دوم بهمن ماه ۱۳۹۷

پایان پیام/

مطالب مشابه