روایت یک پیروزی کوچک
در پی دفاع فشرده و یکپارچه‌ای که جامعه پزشکی در مقابل اشاعه اطلاعات دروغین و مخدوش و اتهامات بی استناد در مورد مالیات پزشکان از خود نشان داد، اتفاقات میمونی رخ داد که اگر به آن دقت کافی شود، می‌تواند نشانه‌های درست از راهکارهای درست را به همه ما نشان دهد .

تغییر در گزارش مرکز پژوهش‌ها و حذف گزارش بی سند و مدرک ۶۷۰۰ میلیارد تومانی و نیز گسترش انتشار گزارش‌هایی که در آنها روال منصفانه‌تر، معتدل‌تر و معقول‌تری برای توصیف موضوع انتخاب گردیده بود و نیز تعادل سرپرست وزارت بهداشت و درمان در انتخاب موضع علمی و کارشناسی به جای موضع سوگیرانه همگی ناشی از دفاع جانانه و بی تنازل جامعه پزشکی از خود بود .

مشخصات این دفاع به نحوی بود که توانست هجمه و یکپارچگی طرف مقابل را بشکند و علیرغم اینکه در روزگاری هستیم که خریدار برای سخنان پوپولیستی بسیار است، اما نقد دقیق و موشکافانه ادعای آنها توسط مدافعین صنفی سبب شد بی پایگی ادعاها معلوم شود .

در این دفاع برای اولین‌بار جامعه پزشکی هیچ کسی از درون خود را متهم و یا قربانی نکرد و هیچ کسی فرد دیگر را خائن، بی‌مسئولیت و یا خلافکار خطاب نکرد .

مدافعین صنفی ضمن آگاهی به فرار مالیاتی عده‌ای از افراد صنف، آن را مقوله مشابه همه صنوف دیگر فرض کرده و درخواست شفافیت در همه صنوف از جمله پزشکی شدند و انگشت اتهام هیچ گروهی به سمت گروه دیگر نشانه نرفت .

این بار در دفاع صنفی دانش مدافعین بسیار زود غلبه خود را نشان داد و توانست هجمه اعداد و ارقام را بشکند .تسلط مدافعین به اسناد و مدارک و نیز جستجوهای وسیع در مستندات موجود آنها را به ابزار پاسخگویی مسلح ساخت به نحوی که در مقابل فضاسازی‌های افرادی مانند آقای امیر آبادی و توکلی و دیگران احساس پر بودن دست کرده و به آنها بتازند .

مدافعین صنفی اینبار کنش‌های همزمان و نیز بی تعلل و هم‌افزا داشتند وعلی‌رغم وجود تنوع در سلیقه و نظرات این موضوع خاص نشان داد که چگونه ممکن است بتوان همگرایی خواسته و یا حتی ناخواسته داشت .

ممکن است تصور شود که امید به  پیروزی‌های کوچک ناشی از ساده‌انگاری و یا کم ظرفیتی است ولی این پیروزی‌های کوچک اگر به خوبی تحلیل شوند و مورد نقادی و موشکافی قرار گیرند، می‌توانند به روند و سپس پیروزی‌های بزرگتر منجر شوند .

جامعه مدنی پزشکی و مدافعین صنفی آن در دوران آغازین شکل‌گیری خود هستند و پیروزی‌های مداوم و کوچک برای آنها می‌ٔتواند کارسازتر بوده و بر انباشت تجربه‌شان در مواجهات مختلف بیفزاید .

راهبرد تلاش برای پیروزی‌های کوچک و اطلاع‌رسانی آن و انتقال تجربیات می‌تواند مورد بررسی عمیق‌تر قرار گیرد و در صورت صلاحدید به‌عنوان محور قرار گیرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه