کشتی‌بان کیست؟
گروه پزشکان و قانون مستند به سخنان دکتر نمکی در سال قبل در مجمع سالانه انجمن اسلامی جامعه پزشکی ادعا دارد که آنچه وزیر محترم در چینش همکاران خود انجام می‌دهند، نمی‌تواند بازتاب تفکراتی باشد که قبلا از ایشان بازتاب داده شده است. 

با توجه به نقش بارز و کلیدی آقای دکتر حریرچی در تئوری‌سازی‌ها و ذهنیت‌پردازی‌های آغشته به آمارهای عجیب، او را می‌توان مظهر متجسم ادامه روند بی ثمر و آسیب زننده طرح تحول دانست. 

به نظر می‌رسد که کشتیبان واقعی وزارت، شخص رییس جمهور است. وزیر محترم اعتقاد دارند که طرح تحول تفکر اقتصادی نداشت، چگونه ممکن است بتوان چنین نظری داشت و کسی مانند دکتر حریرچی را که منشاء و منبع اصلی این بی تفکری اقتصادی است را در کار خود ابقاء کرد؟

۵ سال است که دکتر حریرچی با ادعای آن که چیز فهم‌ترین شخص در اقتصاد سلامت است، هیچ تریبونی را برای دفاع از تفکر اقتصادی طرح تحول بی نصیب نمی‌گذارد، حال چگونه ممکن است که همان تفکر بتواند با وزیر جدید ان هم به عتوان معاون کل همکاری نماید؟

منطق وقایع و سیر تحولات و رفتارها نشان می‌دهد که کشتیبان اصلی شخص ریاست جمهور است و او را هم سیاستی دیگر نیامده است.

 جامعه پزشکی از مخاطب قراردادن آقای دکتر نمکی در مورد سیاست‌های سلامت طرفی نخواهند بست، زیرا به نظر نمی‌رسد که رییس جمهور آزادی عمل و ید مبسوطی را به ایشان واگذار کرده باشند. 

البته تاریخ رفتار مسئولین ما مشحون از حوادث غریبی است. فراموش نکنید که یکی از معاونین فعلی وزرات بهداشت که خود روزی وزیر بهداشت و درمان بوده‌اند، در دهه شصت در اعتراض به تشکیل وزرات بهداشت و درمان از ریاست دانشگاه استعفاء کردند. اگر تغییر مواضع و رویکردهای دکتر نمکی اینگونه باشد که نتیجه باز همان است که گفته شد و حال ناخوش اوضاع را تیمار و التیامی نخواهد بود.

گروه پزشکان و قانون بابت این انتخاب جز اظهار تاسف عمیق راه دیگری برای خود نمی‌بیند و امیدوار نیست که کشتیبان اصلی راه نجاتی واقعی، عملی و منصفانه را برای حل مشکلات حوزه سلامت داشته باشد.

پایان پیام/

مطالب مشابه