آقای وزیر کمی محتاط‌تر باشید
جناب آقای دکتر نمکی بسیار‌ قاطعانه و آکنده از خوشبینی‌های فراوان و البته جذاب سخنانی در محور‌های مختلف فرمودند. آنچه ما از درون و بیرون ساختارها و نهاد‌ها و بازیگران قدرت و صاحبان نفوذ در حوزه سلامت می‌شناسیم، با آنچه ایشان ترسیم کردند، اختلاف بسیاری دارد. 

 از آنجا که ایشان دست نزدیک بر آتش را داشته‌اند و بسیار بیشتر از ما می‌دانند، به همین علت انتخاب ادبیاتی تا این حد خوشبینانه و پر از قطعیت‌های زمانی از ایشان بعید می‌نمود. 

تاکید چندین باره بر تهیه نقشه‌های راه مهم‌ و نیز شناسایی نقاط کور و تاریک در عرض «سه ماه آتی» بسیار نگران‌کننده و دلهره‌آور است.

تاکید بر فراهم‌آوری کامل‌ دارو و تجهیزات برای سال دیگر که عملا سال سرنوشت است، بازی با آتش است.

انخاذ استراتژی نمایش مردی که همه کلیدها را در دست دارد در فضای واقعی که  کشور در آن قرار دارد، امری خطزناک می‌نماید. 

شاید وزیر بهداشت و درمان تلاش نموده است که در اولین مصاحبه گسترده خود بیش از این سلامت روانی مردم را به چالش نکشد وگرنه ایشان بهتر از هر کسی میداند که واقعیت اوضاع چیست.

به عنوان یک رصد‌کننده جدی و آشنا با بسیاری از امور حوزه سلامت، مصاحبه وزیر بهداشت و درمان را یک زنگ خطر قلمداد میکنیم و به آقای وزیر نیز توصیه می‌کنیم که محتاطانه‌تر سخن بگویند.

هیئت اجرایی گروه پزشکان و قانون

پایان پیام/

مطالب مشابه