ثمره وحدت صنفی
گروه پزشکان و قانون؛

گفته‌های جدید وزیر بهداشت و درمان در مورد احتمال طرح مجدد تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه سلامت نشان داد که اگر تمامیت صنف بدون توقع‌های شخصی و یا عنوان نمایی و یا سهم‌خواهی تمام همت خود را بر موضوعی مهم و حیاتی بگذارد و خودرا از قید‌های گروهی و خطی برهاند، توان آن را دارد که در موقعیتی مناسب‌تر با اتوریته‌ها مقابله نماید. 

آحاد صنف این بار بدون ترس از جوسازی‌های رسانه‌ای و یا هیاهوهای غوغا‌سالاران، در مقابل رفتار تبعیض‌آمیز و خفت‌بار هیئت دولت، واکنشی منسجم و یکپارچه نشان داد. 

صنف به صورت جدی خطرات این نگاه مغرضانه و بی‌پایه را با پاسخ‌های مدلل و متین منعکس کرد و توانست بازیگران صحنه را از به ناشنوایی زدن خود بیرون بکشد. 

وزیر بهداشت و درمان به هر علت که این موضوع را مطرح کرده باشد، نشان از آن است که وقتی فریاد صنف یک‌جا و منسجم بلند شود، نمی‌توان آن را نشنید.

این تغییر متعلق به هیچ‌کس و یا گروه یا نهاد و سازمان خاصی نیست و هیچ ادعایی نباید در تصرف و تصاحب آن رخ دهد. همه ما وظیفه خود را به انجام رسانده‌ایم و طنین تاثیر آن دیده می‌شود. این، ثمره وحدت صنفی است.

گروه پزشکان و قانون به شرط ‌آن که نگاه همگرا و رفتار هماهنگ صنفی همچنان ادامه یابد، این مسیر را قابل تکرار می‌داند و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری اعلام می‌دارد.

پایان پیام/

مطالب مشابه