همکاران از کار افتاده را دریابیم
گروه پزشکان و قانون؛

یکی از دردناک ترین صحنه هایی که یک پزشک میتواند ببیند، از کار افتادگی همکاری دیگر است.
همکاران بسیاری به دلایل متفاوت دچار از کارافتادگی های با سطوح متفاوت گشته اند.

سن، بیماری، سوانح و یا وقایع سهمگین در زندگی آنان سبب از کارافتادگی جدی شان شده است.
بسیاری از این همکاران مشکلات معیشتی بسیار دارند و دست یاریگری برای کمک به آنها نیست.
جامعه عمومی هنوز تصویری فوق قهرمانانه از جامعه پزشکی دارد و هنوز ذهنیتهای پیشداورانه غالبیتی جدی در این مورد دارد.

اینک اما با سخت تر شدن وضعیت معیشت در کشور باید آن گروه از همکاران را که دارای تنگناهای جدی ناشی از ازکارافتادگی به دلایل متعدد هستند را بیش از روزهای دیگر مورد توجه قرار دهیم.

گروه پزشکان و قانون  از همه دوستان همکار تقاضا دارد که در صورت اطلاع موثق از وضعیت همکارانی که به هر علت دچار از کار افتادگی شده اند، آن را با ما در میان بگذارند تا بتوانیم پلی برای رساندن صدای این یاران به مراجع امر باشیم.

 گروه پزشکان و قانون افتخار خواهد کرد که بتواند خدمتی هر چند کوچک را به این گروه از همکاران خود ارائه دهد و دستگیری از کسانی که عمری در کار دستگیری از بیماران بوده اند را شرف خود میدانیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه