افزایش دستیاران انصرافی پزشکی در حین تحصیل به دلیل عدم تعادل خدمت و تعرفه
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدرضا ظفرقندی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار شورای عالی بیمه و ایجاد تعادل بین خریدار و فروشنده خدمت، بیان کرد: بحث کتاب CPT و نوع تعیین تعادل بین رشته‌ای روی چگونگی بروز رفتارهای بیرونی بسیار مهم است.

وی با اشاره به افزایش دستیاران انصرافی رشته‌های مختلف پزشکی در حین تحصیل به دلیل عدم تعادل خدمت و تعرفه، تصریح کرد: بیش از صدها ساعت روی کتاب تعرفه‌ها با حضور انجمن‌های مختلف پزشکی وقت صرف شده تا تعادل بین رشته‌ای و تعرفه‌ای درستی تدوین شود.

ظفرقندی به تبلیغات و هجمه‌ها علیه پزشکان اشاره کرد و گفت: مشخص شدن تعرفه واقعی جدا از بحث اجرا، به خودی خود دارای ارزش است و یکی از نتایج برآورد و اعلام تعرفه‌های واقعی، مشخص شدن سهم سوبسیدی است که از سوی  پزشکان در خدمات سلامت به جامعه پرداخت می شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: متأسفانه برخی از نمایندگان مجلس و مسولین نگرش انقباضی و ضد پزشک دارند به طوری که در پی اعلام تعرفه‌های واقعی، اعلام کردند که مبانی تعیین تعرفه‌ها را قبول ندارند.

وی از همکاری با کارشناسان رشته اقتصاد از دانشگاه‌های معتبر کشور جهت برآورد تعرفه‌های واقعی خبرداد و گفت: با تعیین تعرفه‌های واقعی بسیاری از مسائل و مشکلات جامعه پزشکی شناسایی می‌شود و تأمین این عدد وظیفه شورای عالی بیمه است که بخشی از آن را دولت می‌دهد و در صورت ناتوانی دولت از پرداخت آن، بخش خصوصی اقتصاد سلامت باید تعرفه واقعی داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی نظام پزشکی، وی در پایان با تأکید بر تعامل جامعه پزشکی با مردم از طریق ترویج آموزش همگانی، خاطرنشان کرد: یکی از ضروریات جامعه پزشکی ارتقاء سرمایه اجتماعی و ارتباط مؤثر با مردم است که این امر از طریق آموزش همگانی میسر بوده و علاوه بر افزایش آمادگی‌های اولیه پزشکی، موجب کاهش اثر تبلیغات سوء علیه پزشکان در جامعه می‌شود که در این زمینه سازمان نظام پزشکی اقداماتی را در دست انجام دارد.

پایان پیام/

مطالب مشابه