هیئت‌های مدیره نظام پزشکی‌؛ شمع‌های پر فروغ
این واحد‌های کوچک اما بسیار کارا، در این غائله بدون ورود به بحث‌های احساسی و با داشتن رفتاری دقیق و ارزشمند، ضمن بیان حقیقت و دفاع از آن با بیان محترمانه و ادبیات فاخر، دلیرانه و مفتخرانه عدم تمکین خود را از قانون تبعیض آمیز اعلام کردند .

در این مورد نه فقط رفتار هیئت‌های مدیره شایسته تقدیر است‌، که شایسته الگو‌برداری توسط سازمان مرکزی نظام پزشکی نیز هست که به جای رفتار عمدتا توجیه‌گر، به دفاع منطقی روی آورد  .

گروه پزشکان و قانون در ماجرای تعرفه نیز در قالب همکاری با شورای مدیران گروه‌های تلگرامی همین نحوه عملکرد در مورد تعرفه را درخواست کرده بود که متاسفانه با بی‌توجهی ارکان مختلف سازمان مرکزی مواجه و عملا پروسه شکایت از تعرفه فقط توسط افراد حقیقی ادامه یافت و هیئت‌های مدیره به علت عدم اطلاع رسانی و ناهماهنگی سازمان مرکزی از شرکت در آن فعالیت قضایی دور ماندند .

گروه پزشکان و قانون این تغییر اساسی در رویکرد هیئت‌های مدیره و پیشتازی آنان از صدر سازمان را بهترین برکت این ماجرا می‌داند که اثر خیر آن تازه آغاز شده است .

افزایش اعتبار و شخصیت مستقل هیئت‌های مدیره و مطالبه‌گری‌شان و ورود فعال به تحولات صنفی سبب خواهد شد که در وقایع دیگر صنفی نیز دارای رای مستقل شده و خواب بعضی از صاحبان قدرت و یا کسانی که برای آینده نقشه‌هایی خاص در سر دارند را آشفته نمایند . 

افزایش انگیزه، اعتماد به نفس و روح دلیری در هیئت‌های مدیره می‌تواند مجمع عمومی سازمان را جان و روح دیگری ببخشد و آن را به رکن اصلی سازمان به معنی واقعی‌اش تبدیل نماید .

برای هیئت مدیره‌هایی که همچون شمع‌های پرفروغ فضای حق خواهی را روشن نگاه داشتند آرزوی روزهای روشن‌تر داریم .

پایان پیام/

مطالب مشابه