تربیت و جذب پرستار با کدام شاخص کاهش یافته است؟
شنیده ها حاکی است وزارت بهداشت ظرفیت رشته پرستاری را یا ثابت نگاه داشته و یا کاهش داده است. این کاهش در برخی دانشکده ها به بیست درصد هم می‌رسد. برخی کارشناسان علل آن را افزایش تعداد فارغ التحصیلان، کمبود بودجه برای استخدام یا اعزام فارغ التحصیلان به طرح میدانند. 
این در حالی است که بیمارستان های خصوصی با کمبود پرستار روبرو هستند و بیمارستان های دولتی نیز از استاندارد های پرستار به بیمار فاصله زیادی دارند. حتی در وزارتخانه با تاسیس رشته پرستاری در چند واحد دانشگاهی نیز یا مخالفت شده است و یا پذیرش دانشجو را به سال دیگر موکول کرده اند. 

بدیهی است در افزایش استاندارد ها وجود پرستار الزام بیشتری از پزشک دارد و نسبت هزینه به کارآیی در تربیت پرستار به مراتب بیشتر از پزشکی است. بنظر می‌رسد لازم است وزارتخانه محترم در این دیدگاه تجدید نظر کند و تعداد پرستار بیشتری جذب نماید تا استاندارد های بیمارستانی ارتقا یابند. 
در یک بررسی اولیه میتوان متوجه شد که به ازای هر 10 هزار نفر در ایران 16 پرستار و در فنلاند و سوئد 110پرستار وجود دارد. در عربستان به ازای هر ده هزار نفر، 54 پرستار  و 24 پزشک وجود دارد و در ایران به ازای هر  10 هزار نفر،  16 پرستار و 15 پزشک مشغول ارائه خدمت هستند. 

به این ترتیب مشخص میشود افزایش تعداد پرستار با توجه به کمبود آن نسبت به دیگر کشورها در اولویت است. در نسبت پرستار به جمعیت، فاصله چندین برابر نسبت پزشک به جمعیت است. 

امید است وزارت محترم بهداشت به این موارد توجه نموده و در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.

پایان پیام/

2 نظر

مطالب مشابه