چه کسی برای مذاکره خواهد رفت؟!
در حالی که به روزهای بسته شدن استخوانبندی بودجه ۹۹ میرسیم، یک نگرانی جدی برای فعالان جامعه پزشکی وجود دارد.
 در کمال تاسف نمی توان دفاع سازمان نظام پزشکی را از ماجرای تعرفه تمام قد و با استفاده از همه نیروهای صنفی و با راهبرد حداکثری دانست. 
 ذهنیت از پیش باختگی مسئولین سازمان در مواقع گفتگو با مقامات رسمی، مانع از برابری سطح گفتگو کنندگان است. 
 این که در اغلب منازعات صنفی ما، طرف مقابل دارای قدرت قانونی بسیار است، نمیتواند دلیل مناسبی برای پذیرش همه خواسته ها و یا اتخاذ موضع حداقلی گردد. 
 گروه پزشکان و قانون بدون هیچگونه پرده پوشی نگرانی خود را نسبت به تیم مذاکره کننده و راهبرد انان برای مذاکره جهت متناسب سازی تعرفه اعلام می دارد و درخواست دارد که کلیه مراحل و اقدامات سازمان به روز و با جزئیات سکامل به اطلاع صنف رسانده شود. 
 مذاکره کنندگان باید بدانند که آنچه برای آن ماموریت دارند، تلاش برای بهبود معاش هزاران عضو سازمان است و وظیفه  آنها نشستن بر جایگاه حاکمیتی و برطرف نمودن نگرانیهایی که خود او  باید حل کند، نیست.

پایان پیام/

4 نظر

مطالب مشابه