تعرفه واقعی - مالیات واقعی
چرخش اقتصادی جامعه پزشکی و توجیه‌پذیری فعالیت در این رشته سختِ کاری با شعارهای عوام پسند و بی‌پایه به سرانجام نخواهد رسید.

منطق مالی برای ادامه حضور در بازار کار پزشکی کشور به تعادلی نیاز دارد که دائما توسط کلیت حاکمیت و سپس خود دولت از آن گریخته می‌شود. 

جامعه پزشکی برخورد خفت بار سال قبل را در مورد افزایش تعرفه را به یاد دارد و حدس می‌زند که تنگناهای بودجه‌ای کشور‌ مجددا بهانه تضییع حق جامعه پزشکی خواهد شد .

از سیاست‌گذاران ‌انتظار شجاعت پذیرش اقتضائات مالی رفتارهای‌شان را دیگر نداریم زیرا چنان سلیقه‌ای و غیر‌علمی است که خودشان نیز نمی‌توانند وسعت تخریبی که به جای گذاشته‌اند را باور کنند. 

اما توقع حداقلی از آنان، اجرای دقیق قانون دائمی شده برنامه پنجم توسعه در تعیین تعرفه بر پایه قیمت تمام شده واقعی است. 

برخلاف آنچه به نظر می‌رسد، با اندک شجاعتی بستر برای تغییر آماده است اما مانند هر مکانیسم رانتی دیگری، فرصت طلبان و ویژه خواران علاقه‌ای به شفافیت در بازار سلامت ایران ندارند و عامدانه پیچش‌ها و تنگناهای بیشتری بر آن تحمیل می‌کنند تا گلوگاه‌ها را از دست ندهند.

گروه پزشکان و قانون مصرانه درخواست دارد که مانند بسیاری از خدمات دیگر عرصه رقابت در سرویس دهی به بیماران در مقابل تعرفه‌های واقعی برقرار شود تا سیاهکاران نتوانند تمامی خوان را یک‌جا ببلعند؛ آنگاه می‌توان به مالیات‌ستانی واقعی پرداخت تا سیه‌روی شود هر که در او غش باشد.

پایان پیام/

4 نظر

مطالب مشابه