لطفا مصوبه شورای عالی در مورد کارتخوان را ارائه دهید
مسئول دفتر حوزه ریاست کل سازمان در اظهار نظری اعلام فرموده اند که رفتار کنونی سازمان در مورد کارتخوان در روند اجرای مصوبه شورای عالی سازمان میباشد و هر گونه تغییر در سیاست های سازمان به تغییر در مصوبه آن شورا نیاز دارد.
 گروه پزشکان و قانون درخواست دارد که شورای عالی سازمان و شخص آقای دکتر معین این مصوبه را منتشر نمایند تا مشخص گردد شورای عالی دقیقا چه راهبرد و سپس راهکاری را برگزیده و امر به اجرای آن نموده است 
 
 بدیهی است که ما پس از دستیابی به این مصوبه در تحلیل آن خواهیم کوشید واگر مصوبه ای ارائه نگردد جناب دکتر پور قلیچ باید بابت جملات خود پاسخگو باشند.

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه