عدم ثبت کارت‌خوان پشتوانه گفت‌وگوی‌های فنی
گروه پزشکان و قانون در قالب بیانیه شورای مدیران گروه‌های پزشکی اعلام نمود که تمایل دارد سطح تنازع در ماجرای کارتخوان کاهش یافته و از جامعه عمومی به سازمان مالیاتی برسد.

داشتن کارت‌خوان عادی کمک خواهد کرد که نارضایتی اجتماعی از بابت عدم رعایت انصاف لازم در رفاه بیماران کاهش یابد و زمینه برای بحران‌سازی و هیاهو‌پردازی کم شود.

اما مسلم این است که گفت‌وگوهای بسیار بسیار پیچیده‌ای بین سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی لازم است تا بتواند جزئیات و نحوه اجرای قانون جدید و تبعات مترتب بر آن را تبیین، تدوین و عملیاتی کند.

اینک با وجود فضای رسانه‌ای موجود و فریبکاری‌های متنوع رسانه ملی در این عرصه و بر هم زدن آرامش توسط آن، گفت‌وگوهای سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی دارای تعادل لازم نخواهد بود. 

مهمترین حربه سیاسی صنفی برای ایجاد برابری در گفت‌وگوها، عدم ثبت کارت‌خوان ویژه است. جامعه پزشکی به صراحت می‌تواند اعلام کند تا زمانی که جزئیات تصمیمات در مورد نحوه محاسبه سود، هزینه‌ها، معافیت‌ها و دیگر موارد لازم را به شکل دقیق نداند با ثبت کارت‌خوان همراهی نخواهد کرد.

سوابق رفتار حاکمیتی در تحمیل شرایط ناگوار در قالب معاهداتی که با صنف داشته‌اند احتیاط لازم برای ورود به تعامل را می‌طلبد.

گروه پزشکان و قانون اعلام می‌نماید به جز موضوع تبعیض در اجرای قانون برای جامعه پزشکی، دلیل مهم‌تر برای آنکه فعلا ثبت کارت‌خوان ویژه صورت نگیرد، عدم اطلاع و تسلط همکاران و نمایندگان صنف از جزئیات تصمیمات در آینده می‌باشد.

پایان پیام/

4 نظر

مطالب مشابه