۱۴ درصد بار بیماری‌ها در ایران ناشی از اختلالات روانی است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، احمد حاجبی افزود: بار بیماری ها یا شاخص دالی یک شاخص جهانی است که از مجموع محاسبه مرگ و ناتوانی ناشی از یک بیماری، سال های عمر از دست رفته را نشان می دهد، در کشور ما تصادفات رانندگی به علت اینکه بیشتر افراد جوان را درگیر می کند، بیشترین عمر از دست رفته و بار بیماری را دارد و بعد از آن بیماری های روانی در رتبه دوم باری بیماری ها قرار دارد.

مدیرکل سلامت روان وزارت بهداشت ادامه داد: در مورد تصادفات رانندگی مرگ ناشی از حادثه بیشتر عامل بار بیماری و عمر از دست رفته است اما در مورد بیماری های روانی بیشتر ناتوانی ناشی از بیماری موجب عمر از دست رفته و بار بیماری می شود. در مورد اختلالات روانی نیز بیشتر افرادی که دچار افسردگی یا هر بیماری دیگری می شوند، از سنین جوانی دچار این اختلالات می شوند و معمولا سال های زیادی از عمر خود را با کیفیت پایین زندگی و ناتوانی سپری می کنند.

وی افزود: نحوه محاسبه بار بیماری های روانی به این شکل است که از زمانی که بیماری روانی در فرد بروز می کند "که معمولا در جوانی است" تا زمانی را که سن امید به زندگی در آن گروه جنسی هست، در نظر می گیرند؛ مثلا اگر زنی در سن ۲۵ سالگی دچار افسردگی، اسکیزوفرنیا یا بیماری روانی دیگر بشود و این بیماری به صورت مزمن با او باشد، با توجه به سن امید به زندگی مثلا ۷۵ سال برای زنان این فرد کیفیت زندگی را در حدود ۵۰ سال از عمر خود از دست می دهد و با ناتوانی و اختلال در عملکرد زندگی می کند.

حاجبی گفت: به همین علت چون شیوع بیماری های روانی در کشور بالاست و به طور میانگین ۲۳.۶ درصد مردم را گرفتار می کند و با توجه به اینکه این بیماری ها در سنین جوانی بروز می کنند، بار بیماری بالایی را به جامعه تحمیل می کنند. ۱۴ درصد بار بیماری ها در ایران ناشی از اختلالات روانی است و این بیماری ها بعد از تصادفات بیشترین عامل مرگ و ناتوانی در کشور هستند.

مدیرکل سلامت روان وزارت بهداشت تصریح کرد: بیماری های روانی می توانند روی کیفیت زندگی، شغل، رفتارهای اجتماعی و بسیاری از امور زندگی انسان تاثیر بگذارند و حتما روی شاخص های اقتصادی از جمله بازدهی، کارایی و نقش افراد در تولید ناخالص ملی تاثیر می گذارد اما در ایران محاسبه اقتصادی خسارت ناشی از بیماری های روانی محاسبه نشده است.

به گزارش ایرنا وی در پایان اضافه کرد: بیماری های روانی علاوه بر هزینه های مستقیم که به فرد تحمیل می کند، هزینه های غیرمستقیم زیادی نیز دارند به عنوان مثال وقتی یک جوانی به اسکیزوفرنیا مبتلا می شوند، پدر او چند بار باید محل کارش را ترک و غیبت کند یا قبل از اینکه این فرد بیمار در بیمارستان بستری شود چقدر در خانه پرخاشگری کرده است و روی عملکرد و زندگی خانوادگی تاثیر گذاشته است.

۱۸ تا ۲۴ مهر هفته سلامت روان نامگذاری شده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه