آیا تبریزیان تنها است؟
کسانی مانند تبریزیان، نوک قله یخی هستند که پایه آنها در گروه‌ها و دسته‌جات عقیدتی و تلقی‌های ضد‌علمی آنها است که به‌خصوص در بین همکسوتان او وجود دارد همانگونه که کسانی مانند روازاده در کنف حمایت قدرت‌های فرا‌قانونی اما رسمی بودند.

خروج تبریزیان از رفتار طبیعی و برقراری کتاب‌سوزی ممکن است موجب ایجاد کراهت و حتی دوری جویی از او دربین بخشی از تفکرات متحجر شود اما کوه یخی را از جای خود تکان نخواهد داد.

دستگیری و حتی مجازات تبریزیان و امثال ایشان تا زمانی که مراکز علمی مقهور و یا تصرف شده از طرف صاحبان قدرت هستند، مشکلی را حل نخواهد کرد.

اما خورشید هیچ‌گاه به دور زمین نچرخیده و نخواهد چرخید چه گالیله و گالیله‌ها به چیزی جز آن اعتراف کنند و یا نکنند اما قطعا آنچه از دست خواهد رفت جان انسان‌ها است که برخلاف نص کتاب خدا که یک جان معادل همه جان‌ها است این جنایتکار و افراد مشابه او بسیاری از جان‌ها را به باد داده‌اند که فقط یکی از آنها به نام بود اما بسیاریشان در گمنامی قربانی خرافه شدند.

گروه پزشکان و قانون افتخار دارد که از مدت‌ها پیش از این جنایتکار پرده برداشته و حتی از جانب او مورد فحاشی قرار گرفته است اما هنوز شجاعت‌ دارد تا اظهارکند که باید با ریشه‌های تبریزیان‌ها جنگید و معتقد است که او بیش از یک شاخ و برگ نیست.

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه